Strategi

Internationalisering, hållbarhet och socialt ansvarstagande

Från försäljning till design, konstruktion, projektledning, produktion och montering arbetar Give Steel ambitiöst med prestandautveckling. Vår övergripande strategi har tre huvudteman: internationalisering, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Internationalisering

Give Steel är i dag en ledande leverantör av stålkonstruktioner i Nordeuropa. Vi finns på fyra anläggningar i tre länder, men vår internationalisering inbegriper även hur vi når ut till de respektive marknaderna. Det inkluderar såväl kompetenser inom det enskilda landets miljö- och kvalitetsstandarder som lokal juridisk kompetens. Våra viktigaste huvudmarknader är i dag Norge, Sverige, Danmark och Tyskland.

Hållbarhet

Vår hållbarhetsstrategi har tre spår: socialt ansvarstagandeklimat och ekonomisk hållbarhet. Vi har kommit en god bit på vägen i vår gröna omställning, vi har startat en treårig klimatplan och arbetar med internationella miljöstandarder, där vårt främsta fokus är att leverera alla nödvändiga miljövarudeklarationer.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi här.

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande ligger i vårt DNA. Vår CSR-strategi har särskilt fokus på att få unga människor som står utanför in på arbetsmarknaden, sätta positiva lokala fotavtryck i vår lokalmiljö och att hjälpa unga ingenjörsstudenter närmare verkligheten.

Läs mer om GS Academy och möt vår verkstadsförman, Kristian, som arbetar tillsammans med våra lärlingar.