Give Steel – leverantör av stålkonstruktioner till datacenter

Give Steel är leverantör av stålkonstruktioner till alla typer av datacenter. Stålkonstruktionen till datacenter är av mycket varierande storlek, beroende på vilken storlek och typ av datacenter som byggs. Från hyperscale, colocation, edge computing till partihandel och företag.
Vi är kända för vår förmåga till optimering av alla slags stålkonstruktioner, så att man både sparar tonnage och CO2-utsläpp och byggnadskostnaderna hålls nere, oavsett datacentrets storlek.

Kontakt

Vill du veta hur våra ingenjörer kan hjälpa dig med ditt datacenterprojekt?

Kontakt

Khisraw Dastagir
Head of Data Centres

 

Datacentrets stålkonstruktion

Grunden till ett datacenter är i stort sett inte mycket mer än ett stort, öppet rum. En noggrant förberedd lagerbyggnad som är beräknad att inrymma och driva en krävande it-infrastruktur som kräver många kvadratmeter. Därför är datacenter ofta av en sådan omfattande storlek att de kräver stålkonstruktioner med långa spännvidder.

Give Steel har god erfarenhet av design, projektering, produktion och montering av de stora bärande stålkonstruktioner som krävs för byggnad av datacenter. Vi styr med säker hand konstruktionsprocessen med stram projektledning från order till montering. I synnerhet stora hyperscale-datacenter med enorm tyngd, särskilt stora dimensioner och fackverk med imponerande spännvidder kan vara komplicerande faktorer i arbetet med en stålkonstruktion.

Ingenjörer med specialistkunskap inom datacenter

Våra ingenjörer arbetar engagerat med optimering av hela processen, ekonomi och tidsplan i projektet och målet är att leverera en så komplett lösning som möjligt till byggnadens stomme. På det sättet uppnås ett obrutet produktionsförlopp med snabbast möjliga leverans, reducerade kostnader och garanti för ett gott resultat. Vårt mål är att sätta samman ett fast team till alla datacenter, där vi utnyttjar erfarenhet från tidigare projekt. En erfarenhet som kommer dig och ditt datacenter till godo i en genomtänkt stålkonstruktion och ett kostnadseffektivt projekt.

Vi utarbetar beräkningar utifrån ritningar och gör särskilda beräkningar av bärande stålkonstruktioner inklusive arbete i samband med utarbetande av BIM-modellen i Tekla. Alla stålkonstruktioner tillverkas med effektiv, ansvarsfull och modern högteknologi i Danmark och monteras säkert på byggplatser i hela Nordeuropa.

Processen

 1. Rådgivarens ritningar görs om till en ingenjörsritning/bärsystem. Bland annat placering av bärande pelare och bjälkar. Avstyvningar, stål till knutpunkter och bultgrupper ritas in i modellen.
 2. Ingenjörsberäkningar utförs och dokument för designen utarbetas. Alla statiska lösningar görs om till en BIM-modell. BIM är utgångspunkten för andra entreprenörer som t.ex. betongleverantören.
 3. Produktionsritningar utarbetas
 4. Produktion och ytbehandling på fabriken i Danmark
 5. Transport till byggplatsen
 6. Montering: Give Steel monterar själv konstruktionen eller levererar monteringsritningar för montering, som också kan levereras av annan part.

Leverans

Våra erfarna och professionella montörer/platschefer för alltid en god och konstruktiv dialog med de övriga leverantörerna till datacentret. Ett gott samarbete på byggplatsen är viktigt för oss. Vi arbetar lösningsorienterat när det uppstår oförutsedda utmaningar under arbetets gång och strävar efter att uppfylla kundens önskemål vad gäller tidsplan.

Utöver själva produktionen av stålkonstruktioner till husets stomme erbjuder vi också galvanisering och brandskyddsmålning av stålkonstruktionerna, samt transport till och montering på byggplatsen.

Utöver detta erbjuder vi:

 • Galler
 • Industritrappor
 • NYTT Fasadstängning med sandwichpaneler eller täckplattor i plåt.

Reducera CO2 i stålkonstruktionen till ditt datacenter

Med BIM-modellering designar vi stålkonstruktioner så att de CO2-optimeras vad gäller tonnage, pris och transport. Ju mindre stål vi använder, ju mer CO2 kan vi spara. Överdimensionering är resursslöseri och den största utmaningen i stålkonstruktionens CO2-avtryck. Därför arbetar våra stålspecialister alltid på att hitta nya möjligheter för att utnyttja stålets goda egenskaper optimalt.

Faktorer som gör sig gällande är exempelvis

 • att man genom att använda svetsade profiler kan spara upp till 32 procent CO2
 • att råmaterialets återanvändningsprocess bestämmer stålets CO2-utsläpp. Vi använder ståltyper med en skrotprocent på 25–98 procent, så att projektet passar både ekonomi och den önskade hållbarhetsnivån.
 • att man kan minimera CO2 från transporten genom att välja fossilfri transport. HVO100 Biodiesel kan släppa ut upp till 90 procent mindre CO2 och upp till 10 procent mindre NOx.
Läs mer om CO2-optimering

Certifieringar och juridisk kompetens

Give Steel är certifierat för att producera och CE-märka stålkonstruktioner till den europeiska marknaden i alla utförandeklasser (EXC 1 – EXC 4). Vårt kvalitetssäkringssystem är baserat på ISO 3834, och vi är certifierade i enlighet med 1090-1. Löpande utförs externa kvalitetsrevisioner för att säkerställa att vår certifiering alltid är giltig och uppdaterad.

Give Steel har mer än 20 års erfarenhet som leverantör av stålkonstruktioner till projekt och datacenter, som är villkorade av konfidentialitetsavtal. Vår interna juridiska avdelning hanterar med säker hand alla avtalsbestämmelser som uppförandet av ett datacenter är villkorat av, häribland NDA och övriga juridiska förhållanden.

Certifieringar

Framtiden ser ljus ut för datacenter i Europa

Den europeiska marknaden för datacenter förväntas växa de närmaste fem åren. I stort sett allt kommunicerar digitalt idag. De primära faktorerna som driver tillväxten på marknaden för datacenter är bland annat tillkomsten av 5G-uppkoppling och ökande användning av molnlösningar. Samtidigt är det en växande tendens att välja edge computing-lösningar (mikrodatacenter) nära verksamheten eller den plats där datorerna ska användas.

Danmark har de senaste åren gått från att vara i stort sett okänt territorium för investeringar inom datacenter till att idag toppa listan över de bästa länderna att etablera sig i, tillsammans med de övriga nordiska grannarna Norge, Sverige och Finland.