Science-Based Target-initiativet (SBTi)

Give Steel A/S har precis anslutit sig till Science-Based Target-initiativet (SBTi) – en global satsning för verksamheter som vill reducera sina CO2-utsläpp i linje med Parisavtalet.

Give Steel har genom att ansluta sig till detta nu inlett en process där man de kommande 24 månaderna ska utveckla konkreta klimatmål i linje med Parisavtalet. Ett mål som därefter ska bekräftas hos SBTi.

Ambitionen är att lågkolstål ska utgöra 37 procent av den samlade råvaruförbrukningen år 2030.

Klicka här och läs mer: SBTi

 

Kontakt

Vi vet att hållbarhetsrapportering gör skillnad i de stora projekten. Därför är sociala DGNB-poäng också en möjlighet Give Steel kan erbjuda våra kunder som bygger mer hållbarhet.

Kontakta Give Steels hållbarhetsavdelning om du behöver dokumentation för social hållbarhet.

Vi kan utarbeta ett socialt partnerskapsavtal med inriktning på sociala DGNB-poäng eller ESG-dokumentation till er taxonomi.

Anette Maria Christensen
Chief Sustainability Officer

 

ESG inom Give Steel

EPD-deklarerat och grönt stål

Efterfrågan på miljövarudeklarationer ökar. DGNB används i Danmark som hållbarhetsstandard. I andra europeiska länder använder man andra miljöcertifieringar.

Vi har en kontinuerlig dialog med våra råvaruleverantörer för att ta fram den dokumentation som efterfrågas gällande hållbarhet, häribland inom produktkategorierna grovplåt, rör, balkar, bandplåt, plattstål, universalstål, m.m.

Vi stöder alla hållbarhetscertifieringar, bl.a.:

  • MILJÖBYGNAD
  • DGNB
  • BREEAM
  • LEED
  • BYGGVARUBEDÖMNINGEN M.FL.

 

Kontakta oss på info@givesteel.com.

Vi är accepterade i Byggvarubedömningen. Klicka här om du har en användare

EPD

Hållbarhet i tre delar

Give Steels hållbarhetsstrategi har tre olika delar. Den siktar på socialt ansvarstagande, CO2-vänlig drift och produktion samt nödvändig dokumentation, som ska säkerställa verksamhetens ekonomiska tillväxt.

Give Steel och FN:s globala mål

Vi stöder tio av FN:s globala mål – men fokuserar på tre mål:

Mål 4: Kvalitetsutbildning
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 12: Ansvarsfull förbrukning och produktion

Final Figures

 

Sustainability 2022.

 

Triple bottom line

Hållbar utveckling

På Give Steel arbetar vi mot det uttalade målet att CO2-optimera vår produktion och drift. Vattenbaserad målarfärg, robotteknik, eldrivna maskiner och genomtänkta konstruktioner som säkerställer en så CO2-besparande transport som möjligt, allt är en del av vår gröna omställning.

Miljöbyggnad

Kontakta oss på info@givesteel.com och läs mer om certifieringsprocessen i Miljöbyggnad.

Dansk produktion

Alla våra ståltakstolar tillverkas i Danmark. Det säkerställer kvaliteten och slår vakt om danska arbetsplatser.

Som en del av vår CSR-strategi tillför vi med våra arbetsplatser värde till lokalsamhället.