GS Academy

Visionen bakom projektet:

Vi vill stärka den praktiska kompetensen inom stålkonstruktioner hos nästa generation nyutbildade ingenjörer.

Uppdraget:

Med enkla och komplexa uppdrag, dialog, inblick i produktionen och besök på byggplatsen stärker vi den praktiska förståelsen för projektprocessen och eventuella utmaningar i processen från beräkning till montering.