Stålkonstruktioner för alla ändamål - Give Steel A/S

REV GS U stålpris 2019 RGB GB

Många års erfarenhet av stålkonstruktioner

Give Steel A/S är en av Danmarks ledande tillverkare av stålkonstruktioner för byggsektorn. Vi tillverkar alla former för bärande pelar- och balkkonstruktioner samt specialkonstruktioner med hög komplexitet.

REV GS U stålpris 2019 RGB GB

Moderna och högeffektiva tillverkningslokaler

Give Steel A/S sysselsätter i dag mer än 300 medarbetare i sina lokaler i Brande.

REV GS U stålpris 2019 RGB GB

Stålkonstruktioner för alla ändamål

Våra stålkonstruktioner används både inom offentlig och privat byggverksamhet, från prestigefyllda företagslokaler till industri- och lantbruksbyggnader över hela Norden och i Tyskland.

REV GS U stålpris 2019 RGB GB

Stålkonstruktioner för Nordeuropa

Give Steel A/S är idag en stor leverantör av stålkonstruktioner i Nordeuropa.

REV GS U stålpris 2019 RGB GB

Enkla och komplexa stålkonstruktioner

för offentlig och privat konstruktion