Stålkonstruktioner och ståltakstolar

Give Steel är en ledande producent av ståltakstolar och stålkonstruktioner i Nordeuropa. Vi producerar alla ståltakstolar i Danmark och kombinerar design, konstruktion, kvalitet och säkerhet med modern högteknologi för en mer CO2-vänlig produktion av våra stålkonstruktioner.

Ståltakstolar

Våra stålstakar används för både offentlig och privat konstruktion. Från tekniskt komplexa stålkonstruktioner till enkla industri- och jordbruksbyggnader i hela Europa.

Miljöbyggnad

För dig som vil certifiera!

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i.

Fackverk

Fackverk används som bärande takstol, där man vill skapa stora, fria utrymmen utan störande stöttor i rummet. Vi producerar fackverk med små och stora spännvidder till stadionhallar, industribyggnader, produktionshallar och lagerbyggnader, där stolpar inte får stå i vägen och störa.

Produktionskapacitet

Stålbjälkar 39.500 ton / år – GSY®:  6.100 ton / år

Final Figures

Sustainability 2020/21

Triple bottom line

We Grow People

Vi utbildar och utmanar våra medarbetare så att de utvecklas individuellt, både i sin yrkesroll och som person. Att utveckla våra medarbetare ligger i vårt DNA. Corporate social responsibility (CSR) är vår ledstjärna – och en del av vår strategi

Click to grow

EPD - Environmental Product Declaration

Efterfrågan på miljövarudeklarationer ökar. DGNB används i Danmark som hållbarhetsstandard.

Download EPD

CE certifikater

Give Steel är certifierat för att producera och CE-märka stålkonstruktioner till den europeiska marknaden i alla utförandeklasser (EXC 1 – EXC 4).

Se certifikater