Solid Agreements. Right Solutions.

Give Steel är känd som en innovativ samarbetspartner som levererar hållbara lösningar, grundade på exakta beräkningar, starka konstruktioner, en hög servicenivå och säker leveranskapacitet.

Vi är kända för ansvarstagande, precision och flexibilitet – både gentemot våra kunder och våra medarbetare. Det säkerställer rätt lösning – och rätt pris. Vi på Give Steel håller alltid det vi lovar.

Vi gör hållbara avtal – och bara rätta lösningar.

Våra värden

Ansvar

Ansvarstagande är roten och själva grundpelaren i vårt varumärke. För oss innebär ansvar att stå vid vårt ord, behandla människor på rätt sätt och säkerställa en produktion som belastar miljön så lite som möjligt. Vi känner till våra starka och svaga sidor och arbetar varje dag på att bli ännu bättre.

Vårt ansvarstagande tar sig uttryck i:

  • En hög servicenivå
  • En stark CSR-profil
  • En klimatmedveten produktionsmiljö
  • Flexibla lösningar – t.ex. är våra GSY BEAM® marknadens mest flexibla lösning inom kompositbalkar!
  • Professionellt ingenjörsarbete – häribland exakta beräkningar som säkerställer rätt pris och ett ansvarsfullt CO2-avtryck.
  • Säkerhet i produktion och på byggplatsen är för oss en självklarhet.