Miljö

Klimat

Stål är i sig självt en hållbar produkt med lång livslängd, som också ger bra möjligheter till återanvändning. Som ett led i vår gröna omställning arbetar vi fokuserat med att minska vårt CO2-avtryck både på fabriken i Brande och på våra övriga anläggningar. Vi analyserar vår energiförbrukning för att säkerställa den mest effektiva driften. Vi återanvänder skrot och minimerar kemikalier i produktionen till det absolut mest nödvändiga. I vår klimatplan arbetar vi för löpande förbättringar inom inköp, drift och produktion. Vi arbetar med EPD:er, inomhusklimat, miljövänliga transporter, materialförbrukning, återanvändning av plast, optimering av ventilation, m.m.

Se vår klimatplan för 2020 här och läs mer om vår hållbarhetsstrategi här.

Arbetsmiljö

Alla har rätt till en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljön hos Give Steel överses av vår interna avdelning för miljö och säkerhet, där särskilt utnämnda medarbetare arbetar fokuserat på löpande förbättringar. Med intern rådgivning, utförande och uppföljning säkerställer vi därmed en bra och säker arbetsmiljö för alla våra medarbetares bästa.

Digitalisering

Vi har sedan 2016 fokuserat på att digitalisera våra arbetsprocesser, så att vi blir så snabba, noggranna och effektiva som möjligt. Detta har sänkt vår förbrukning av papper och trycksaker avsevärt och har medfört en rad interna aktiviteter inom organisationen, inklusive elektronisk fakturering och digitalisering av processer och arbetsgång som tidigare dokumenterades på papper. Att begränsa pappersförbrukningen är inte bara bra för miljön. Det gör oss också snabbare, mer effektiva och skonar miljön.