Synsätt

Socialt ansvarstagande var en viktig del av Give Steels profil – långt innan det överhuvudtaget fanns något som hette CSR (Corporate Social Responsibility)

Ansvarstagande är vårt viktigaste värde och det kommer naturligt till uttryck i våra åsikter, handlingar och dagligt arbete på fabriken. För oss handlar det om fokus, val och frånval – och i sista hand att ställa upp vår vision, mission, värden och strategi mot vårt samhällsansvar. Vårt mål är därför att få kvalitet, miljö, effektivitet, arbetsmiljö och socialt ansvar upp till en högre nivå.

Vi anser att industrin bör anställa flera lärlingar

Vi anser att industrin bör ta ett socialt ansvar och anställa flera lärlingar. Många industriföretag förväntar sig att lärlingar ska prestera fullt ut från dag ett i verksamhetens produktion. Att ta in elever kräver kapacitet, men vi anser att det är ett ansvar man som företag måste ta på sig. Icke desto mindre förhindrar det många verksamheter från att skapa nya elevplatser. Vi anser att det finns alltför många unga människor som står utanför arbetslivet som inte får chansen därför att det inte finns praktik- och elevplatser för dem i yrkeslivet.

Give Steel vill därför sätta fokus på problemet. En lärlingsplats är mycket mer än det yrkesmässiga. Det handlar också om att lära sig att komma i tid på morgonen, att ingå i en gemenskap och att ta ansvar för sina uppgifter. Med 53 lärlingsplatser och sina mer än 600 medarbetare har Give Steel fler lärlingar än vanligt för motsvarande industriföretag.

Läs vårt upprop till industrin i pressmeddelandet om lärlingar och socialt ansvarstagande här.