Möt vår verkstadsförman Kristian Eliseholm och hör vad har säger om arbetet med våra lärlingar.

 

”Vi ser ofta att unga människor kommer till oss med ett brokigt förflutet i form av kriminalitet eller missbruk.”

 

 

”Det är viktigt för unga människor att de känner sig som en del av något.” Att ha något att göra på dagarna och känna att de är en viktig del av verksamheten.”

 

 

”Den största utmaningen i dessa unga människors dagliga liv är i regel att arbeta in en rutin i vardagen.”

 

 

”Det gläder mig att se att de utvecklas i rätt riktning att få vara med att förändra deras riktning i livet.”

 

”Det vi gör är ju egentligen bara att tro på det goda i alla människor och ge dem en chans till.”