Ekonomisk hållbarhet

Som en marknadsorienterad verksamhet drivs den ekonomiska aspekten av vår verksamhets hållbarhet av marknadens krav.

  • Innovation och teknik: insats i samband med produktion och processer.
  • Samarbete: samarbete, program och nätverk.
  • Kunskapshantering: bevarande av juridiska kompetenser och hållbarhetskunskap inom verksamheten.
  • Processer: våra medarbetare följer verksamhetens hållbarhetspolicyer i deras dagliga processer och rutiner.
  • Köp: medvetenhet och hänsyn vid köp och i försörjningskedjan. Förhållande till leverantörer med fokus på hållbarhet.
  • Hållbarhetsrapportering: analys av resultat och rapportering av årsrapport.

Vi är medvetna om vårt ansvar i samhället och lokala faciliteter, och vi är djupt engagerade i våra medarbetares välfärd och sociala frågor, som att utveckla nya möjligheter för nästa generation unga i deras personliga och professionella liv.