Fackverk av stål
– en spetskompetens

Hos Give Steel utför vi alla typer av fackverkskonstruktioner, inklusive fackverk, fackverksbalk och fackverkstakstol.

Vår kunskap och erfarenhet av fackverkskonstruktioner i alla former gör att vi alltid är rustade för alla slags projekt.

Stor spännvidd

En fördel med att använda en fackverkskonstruktion är att stora spännvidder kan uppnås.

Fackverkskonstruktioner används som bärande takkonstruktion och stöds av pelare eller betongelement. Maximal spännvidd beror på taklast och höjd på fackverkskonstruktionen.

Arkitektonisk frihet

Fackverkskonstruktionen kan med fördel användas vid byggen där man behöver skapa stora fria ytor och där arkitektonisk frihet önskas, som bl.a. sportarenor och konferenscenter.

Fackverkskonstruktioner används dessutom till offentliga institutioner som skolor och kulturhus, men är också ett populärt val till industribyggnader.

Relaterade Projekt

Stålkonstruktion till Lanternen

Stålfackverk med en spännvidd på ca 45 meter och en vikt på 6,5 ton. Det är stålfackverk som ingår i konstruktionen av den 8 500 m2 stora aktivitetshallen i Løgstør.

Give Steel ritade och levererade ca 115 000 kg st...

Stålkonstruktion till Tinghallen

Give Steel levererade totalt 300 ton stålkonstruktion till bygget som omfattar både ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Den nya konsertsalen är en viktig del av det nya kulturhuset, som också fick en ny foajé som sammankopplar funktioner på längden och tvärsen på Tingvej.

I och med detta projekt transformerades den befint...