Social ansvarlighed

Social ansvarlighed er en vigtig del af Give Steels profil – det har det været længe før, der overhovedet var noget, der hed CSR (Corporate Social Responsibility). Ansvarlighed er en vigtig hjørnesten i vores DNA. Det kommer naturligt til udtryk i vores holdninger, handlinger og daglige arbejde.

For os handler det om fokus, valg og fravalg – og i sidste ende at få sat vores vision, mission, værdier og strategi i spil i forhold til vores samfundsmæssige ansvarlighed. Vores mål er således at få kvalitet, miljø, effektivitet, arbejdsglæde og socialt ansvar til at gå op i en højere enhed.

Mangfoldighed

Give Steel påtager sig et socialt ansvar, og vi tilbyder derfor job og uddannelse til særligt udsatte grupper. Formålet er at fastholde og integrere denne gruppe af mennesker på arbejdsmarkedet.

De skal behandles på lige fod med alle andre medarbejdere med respekt for de skånehensyn, den enkelte måtte have behov for. Vores ansvar er at give dem en mulighed for at få en uddannelse, komme ind på arbejdsmarkedet eller komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi udviser rummelighed over for alle medarbejdere hos Give Steel.

Respekt

Hos Give Steel udviser man respekt ved at anerkende og acceptere, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.  Det betyder, at vi

  • lægger stor vægt på gensidig respekt
  • viser hensyn og ikke er fordømmende
  • opnår respekt gennem vores faglighed og engagement
  • lytter før vi taler og søger at forstå andre mennesker bedst muligt

We Grow People

Vores ”We Grow People” CSR-politik, som er en del af Give Steels overordnede CSR Strategi, er opdelt i tre områder;

  • Lokalsamfund
  • Human Impact
  • Uddannelse

Med formuleringen We Grow People italesætter vi vores mål om at tilbyde vores medarbejdere personlig og faglig udvikling.

Mål & Værdier

Vi er forpligtet til at tage ansvar for vores handlinger og tilskynde positive bidrag til forbedringer. Vores overordnede mål er at bidrage positivt til samfundet som helhed og samtidig øge værdiskabelsen hos Give Steel.

Målet for os er at give den individuelle medarbejder de bedste vilkår baseret på medarbejderens behov, muligheder, og begrænsninger. Vi vil sikre os, at hver medarbejder gør fremskridt, så man udvikles professionelt, personligt og socialt.

For at udvikle vores medarbejdere til at være åbne og udvikle tillid til sig selv og andre, skal vi skabe gennemsigtighed, (selv)tillid, respekt og empati. Det gør vi ved at deltagtiggøre og søge dialog, så vores medarbejdere viser ansvarlighed, bliver deltagende, engagerede og tør udfordre sig selv.

Hvad gør vi

Vi møder alle medarbejdere med de færdigheder og det potentiale, de har – de begrænses ikke af de vanskeligheder og udfordringer, de måtte have. Det er derfor vigtigt med gennemsigtighed og faste rammer men også, at alle bliver mødt med venlighed, forståelse og beslutsomhed.

Hvordan gør vi

Vi strukturerer vort arbejde med CSR via roller og ansvar. Det er altafgørende, at vi definerer autoritet, ansvar og relation. Kommunikation, koordination og samarbejde er nødvendige faktorer for, at vi lykkedes med det, vi gør. Vi samtaler, uddanner, planlægger og tilpasser, så vi kan strukturere og dokumentere vores arbejde og leve op til vores løfte ”We Grow People”.

Link til CSR Politik

Link til White Paper

Personaleudvikling

At være den bedste på spiller på markedet kræver de bedste medarbejdere. Derfor er vores rekruttering styret ind mod at skaffe markedets bedste kræfter. Medarbejderudvikling og efteruddannelse er en del af vores strategi, så vi fortsat kan fastholde de meget dygtige medarbejdere, vi har.

Medarbejdersamtaler

Der afholdes hvert år en individuel medarbejdersamtale, hvor du får mulighed for at tale med din leder om din generelle trivsel på arbejdspladsen. Derudover taler I om fremtiden, dine forventninger og planer, uddannelse/efteruddannelse og om de muligheder, der er for dig.

Det er ledelsen, der indkalder til samtalen. Indkaldelsen vil blive sendt ud i god tid, så begge parter har mulighed for forberedelse.

Samtalen er ikke en lønforhandling. Medarbejdersamtalen har fokus på din trivsel og udvikling. Der diskuteres derfor ikke løn til medarbejdersamtalen.

Samtalen afholdes i arbejdstiden.

Du er naturligvis altid velkommen til at komme og tale med din leder i det daglige, hvis der er noget, du ønsker at drøfte.

Uddannelse/Efteruddannelse/Kurser

Uddannelse er vigtigt. I Give Steel arbejder vi fokuseret på verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse. Vi tror på, at viden kan få mennesker til at vokse – hele livet. Vi arbejder derfor fokuseret på at give vore medarbejdere kvalitetsuddannelse i form af kompetenceudvikling og lederudvikling dog således, at virksomhedens behov for kompetencer, for eksempel beviser eller certifikater, vil have første prioritet.

Link til Uddannelsespolitik

Link til Uddannelsesplan