Certifieringar

Give Steel är certifierat för att producera och CE-märka stålkonstruktioner till den europeiska marknaden i alla utförandeklasser (EXC 1 – EXC 4).

Vårt kvalitetssäkringssystem är baserat på ISO 3834 och vi är certifierade i enlighet med 1090-1.  Löpande utförs externa kvalitetsrevisioner för att säkerställa att vår certifiering alltid är giltig och uppdaterad.

Hos Give Steel strävar vi alltid efter att producera stålkonstruktioner av hög kvalitet. Det innebär också att vårt kvalitetssystem och policyer utvecklas och förbättras kontinuerligt, så att vi kan erbjuda och leverera stålkonstruktioner och service av hög kvalitet.

Kontakta oss på info@givesteel.com om certifieringsprocessen i Miljöbyggnad.