Klimat

Vi strävar efter att minimera vårt CO2-avtryck

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hållbarhetsprofil och säkra lägsta möjliga CO2-avtryck. 
Vi har kommit i gång med vår gröna omställning, som är planerad till tre mogenhetsnivåer. 
Processen inkluderar allt från investering i nya tekniker till klimatplaner och CO2-ansvarsfullt arbete från våra medarbetare och leverantörer. 

Mogenhetsnivå 1: En väldefinierad hållbarhetsstrategi. Dokumenterad hållbarhetsprofil och policyer (2019 – 2020).


Mogenhetsnivå 2: Operativ implementering av klimatplan på fabriker, kontor och på byggplatser
(2020 – 2022).


Mogenhetsnivå 3: Avancerad utveckling till befintlig klimatplan för en ännu högre nivå av hållbarhet (2022 – ).


Give Steel fokuserar på CO2-optimering från Cradle to Site – dvs. från utvinning till färdig montering på byggplatsen.

PLANERING OCH DESIGN

Planering och design

 • Optimering av konstruktion
 • Strategiskt inköp av råvaror

PRODUKTION

Råvaror

 • Ansvarsfull utvinning av råvaror

Inköp från leverantör

 • Strategiskt inköp av mest CO2-effektiva råvarorna och leverantörerna

Transport till fabrik

 • Logistikplanering
 • Leverantörsdokumentation/Uppförandekod

Produktion

 • Investering i robotar och teknik
 • CO2-ansvarig målning
 • Elektriska verktyg där det är möjligt
 • Minimering av energikonsumtion på alla anläggningar
 • Återvinning av avfall
 • Minimal användning av kemikalier
 • Livslängd: Kvalitet håller längre

LEVERANS

Transport till byggplats

 • Logistikplanering
 • Val av lastbilar
 • Leverantörsdokumentation

Montering på byggplats

 • Logistikplanering
 • Energikonsumtion på byggplats
 • Kvalitetsmontering för lång livslängd