Strategi

Internasjonalisering, bærekraft og samfunnsansvar

Give Steel arbeider ambisiøst med ytelsesutvikling over hele linjen fra salg til design, konstruksjon, prosjektledelse, produksjon og montering. Vår overordnede strategi har tre hovedtemaer, internasjonalisering, bærekraft og samfunnsansvar.

Internasjonalisering
Give Steel er i dag en betydelig leverandør av stålkonstruksjoner i Nord-Europa. Vi har en tilstedeværelse på fire lokaliteter i tre land, og vår tilnærming til de respektive markedene bærer også preg av internasjonalisering. Dette gir seg uttrykk i kunnskaper om hvert lands miljø- og kvalitetsstandarder samt lokal juridisk kompetanse. De viktigste markedene våre er i dag Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Bærekraft
Vår bærekraftstrategi har tre grener: samfunnsansvarklima og økonomisk bærekraft. Vi er i godt i gang med vår grønne omstilling, har iverksatt en treårig klimaplan og arbeider med internasjonale miljøstandarder, hvor vårt primære fokus er å levere alle nødvendige miljøvaredeklarasjoner.

Les mer om vår bærekraftstrategi her.

Samfunnsansvar
Samfunnsansvar er en del av vårt DNA. Vår samfunnsansvarsstrategi har spesielt fokus på å få marginaliserte unge mennesker inn på arbeidsmarkedet, sette positive lokale fotspor i lokalmiljøene våre og gi unge ingeniørstudenter reell konstruksjonserfaring.

Les mer om GS Academy og møt vår arbeidsleder, Kristian som arbeider tett sammen med lærlingene våre.