Ägare

Torben Larsen och Teil Bechmann Pedersen

Torben Larsen och Teil Bechmann Pedersen övertog verksamheten år 2003. Som tidigare kollegor i stålproduktionsbranschen hade de en enkel vision: ”Det kan göras bättre”. Denna grundtanke skulle visa sig bli verksamhetens DNA. Även om de två partnerna inte nödvändigtvis var överens om allt var deras grundinställning densamma och tillsammans kastade de sig in i en omfattande modernisering av den befintliga verksamheten. Och arbetet gav utdelning. Fyra år senare hade verksamheten vuxit från 7 till 37 medarbetare och medarbetarantalet växte i takt med omsättningen. År 2012 hade fabriken i Brande 100 medarbetare. I dag är Give Steel en framgångsrik exportverksamhet som sysselsätter över 600 medarbetare på fyra anläggningar i Danmark, Tyskland och Polen.

Som chefer och ägare blev Torben Larsen och Teil Bechmann snabbt kända för att fokusera på att förenkla processer och motivera medarbetare. Respekt för människor, förtroende och trovärdighet är grundvärden som än i dag präglar verksamhetens kultur. Ledningen har alltid varit medveten om att det krävs duktiga medarbetare för att driva en framgångsrik verksamhet, och att engagemang därför ska vårdas och uppmärksammas. Det har resulterat i ett konstant fokus på att hela tiden göra saker bättre och en tydlig medvetenhet i att inte falla tillbaka i tänket att ”göra som vi brukar”.

Pris till företagets ledare

Verksamhetens framgång har legat i de två partnernas fasta ambition att bli bäst på marknaden. En passion som i dag har gjort Give Steel till en ledande leverantör av stålkonstruktioner i Nordeuropa. Men också en passion som har skapat en stark intern verksamhetskultur hos Give Steel. En kultur som alltid har fokus på att bli bättre. En kultur där det ställs höga krav, men där insatserna också erkänns och hyllas. År 2012 mottog därför Torben Larsen och Teil Bechmann branschens miljöråds ”toplederpris”, priset för årets bästa ledare – en officiell bekräftelse på deras ledarstil och de resultat som de två tillsammans har skapat genom en god arbetsmiljö och en effektiv produktion. Priset utdelas för att investera, engagera sig i och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och trivsel – och på det sättet skapa ett hälsosamt företag.

Torben Larsen (till vänster) och Teil Bechmann Pedersen (till höger). Give Steels två ägare.