Leverantörssamarbete

På Give Steel värdesätter vi ett bra och nära samarbete med våra leverantörer, baserat på en hög grad av förtroende, kvalitet och effektivitet. Som leverantör förstår du Give Steels värden, DNA och strategi och agerar därefter.

Du är dynamisk, proaktiv, flexibel och yrkeskunnig. Det är nämligen bara med de bästa leverantörerna vi kan leva upp till våra egna högt ställda kvalitetskriterier.

Du hittar formalia kring fakturering och vår referenspolicy i menyn längst upp.

Vill du bli leverantör till Give Steel ska du läsa vår uppförandekod för leverantörer här i länken till höger.

För frågor om försäljning, kontakta oss på

tel. +45 75 73 12 18 eller på e-post info@givesteel.com.

Våra stålkonstruktioner

Give Steel designar och tillverkar alla former av stålkonstruktioner. Läs mer om våra ståltakstolar här.

  • Enkla konstruktioner
  • Fackverk

BEHÖVER DU DOKUMENTATION FÖR SOCIAL HÅLLBARHET?

Då kan vi hjälpa till med:

  • Supplier Code of Conduct
  • Riskstyrning genom försörjningskedja vid sourcing.
  • Tidig involvering av inköps- och hållbarhetsavdelningar, så att du minimerar social risk
  • Dialogbaserad tillgång.
  • FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter och verksamheter, ILO-konventionen samt OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande.
  • Beräkning av din stålkonstruktions sociala värde med hjälp av ”Den sociala hållbarhetsberäknaren”.
  • Beräkning av din verksamhets sociala resultat med hjälp av ”Den sociala hållbarhetsberäknaren”.
ESG inom Give Steel