Logistikcenter

Give Steel – leverantör av stålkonstruktioner till logistikcenter

Give Steel är leverantör av stålkonstruktioner till lager och logistikcenter av alla storlekar. Stålkonstruktionen till logistikcenter är av mycket varierande typer, beroende på storlek, vikt och komplexitet, men i grunden har stålkonstruktionen många gemensamma nämnare. Logistikcenter är en av våra stora kärnkompetenser och många års erfarenheter av denna typ av byggnader gör att vi har arbetat upp en synnerligen effektiv setup i organisationen. Vi kan därför alltid erbjuda en kostnadseffektiv stålkonstruktion och trots skarpa deadlines alltid leverera i tid.

Vi är kända för vår förmåga till optimering av alla slags stålkonstruktioner, så att man kan spara tonnage, CO2-utsläpp och hålla nere byggnadskostnaderna, oavsett storlek.

Vi definierar megastrukturer enligt:

Längd > 100 m

Bredd > 50 m

Höjd > 25 m

Spann > 40 m

Vikt (T) > 1 000 ton

Kontakt

Vill du veta hur våra ingenjörer kan hjälpa dig med ditt logistikcenterprojekt?

Kontakt

Perwiz Amanzy 

 

Logistikcentrets stålkonstruktion

Give Steel har god erfarenhet av design, projektering, produktion och montering av de stora bärande stålkonstruktioner som krävs för byggnad av logistikcenter. De största logistikcentren, som vi kallar megastrukturer, har typiskt en enorm storlek eller tyngd med gigantiska dimensioner och fackverk med imponerande spännvidder, vilket kan vara en utmanande och komplicerande faktor i arbetet med en stålkonstruktion. Utöver produktionen ska de stora ståltakstolarna även transporteras till byggplatsen. Det blir många lass som ska koordineras vid montering för att de ska anlända i rätt tid och till rätt plats – och i rätt ordning.

Våra ingenjörer arbetar därför engagerat med optimering av hela processen, ekonomi och tidsplan i projektet och målet är att leverera en så komplett lösning som möjligt. På det sättet uppnås ett obrutet produktionsförlopp med snabbast möjliga leverans, reducerade kostnader och garanti för ett gott resultat.

Processen

Vi utarbetar beräkningar utifrån skisser/ritningar och gör särskilda beräkningar av bärande stålkonstruktioner inklusive fogar/knutpunkter inom utarbetande av BIM-modellen i Tekla. Alla stålkonstruktioner tillverkas med effektiv, ansvarsfull och modern högteknologi i Danmark och monteras säkert på byggplatser i hela Nordeuropa.

 1. Rådgivarens ritningar görs om till en ingenjörsritning/bärsystem. Bland annat placering av bärande pelare och bjälkar. Avstyvningar, stål till knutpunkter och bultgrupper ritas in i modellen.
 2. Ingenjörsberäkningar utförs och dokument för designen utarbetas. Alla statiska lösningar görs om till en BIM-modell. BIM är utgångspunkten för andra entreprenörer som t.ex. betongleverantören.
 3. Produktionsritningar utarbetas
 4. Produktion och målning på fabriken i Danmark
 5. Transport till byggplatsen
 6. Montering: Leverans av monteringsritningar för montering av annan entreprenör eller komplett montering av stålkonstruktionen.

Leverans och montering

Våra erfarna och professionella montörer/platschefer för alltid en god och konstruktiv dialog med de övriga leverantörerna. Ett gott samarbete på byggplatsen är viktigt för oss. Vi arbetar lösningsorienterat när det uppstår oförutsedda utmaningar under arbetets gång och strävar efter att uppfylla kundens önskemål vad gäller tidsplan.

Utöver själva produktionen av stålkonstruktioner till husets stomme erbjuder vi också galvanisering och brandskyddsmålning av stålkonstruktionerna, samt transport till och montering på byggplatsen.

Utöver detta erbjuder vi:

 • Fackverk
 • Industritrappor
 • Fasadstängning med sandwichpaneler eller täckplattor i plåt. Kontakta våra säljare för att få veta mer

Reducera CO2 vid byggnation av logistikcentret

Med BIM-modellering designar vi stålkonstruktioner så att de CO2-optimeras vad gäller tonnage. Ju mindre stål vi använder, desto mer CO2 kan vi spara.  Eftersom överdimensionering är resursslöseri och den största utmaningen i stålkonstruktionens CO2-avtryck arbetar våra stålspecialister alltid med att hitta nya möjligheter för att utnyttja stålets goda egenskaper optimalt.

Faktorer som gör sig gällande är exempelvis

 • att man genom att använda svetsade profiler kan spara upp till 32 procent i CO2
 • att råmaterialets återanvändningsprocess bestämmer stålets CO2-avtryck. Vi använder ståltyper med en återanvändningsprocent på 25–98 procent, så att projektet passar både ekonomi och den önskade hållbarhetsnivån.
 • att man kan minimera CO2 från transporten genom att välja fossilfritt bränsle. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vilken transport vi kan erbjuda.
Läs mer om CO2-optimering

Certifieringar

Give Steel är certifierat för att producera och CE-märka stålkonstruktioner till den europeiska marknaden i alla utförandeklasser (EXC 1 – EXC 4). Vårt kvalitetssäkringssystem är baserat på ISO 3834, och vi är certifierade i enlighet med 1090-1.  Löpande utförs externa kvalitetsrevisioner för att säkerställa att vår certifiering alltid är giltig och uppdaterad.

Give Steel har mer än 20 års erfarenhet som leverantör av stålkonstruktioner till lager och logistikhallar, som kan vara villkorade av konfidentialitetsavtal. Vår interna juridiska avdelning hanterar med säker hand alla avtalsbestämmelser som uppförandet är villkorat av, häribland NDA och övriga juridiska förhållanden.

Certifieringar