Pelar-balkkonstruktion

Pelare och balkar kan användas som delelement eller som ett självständigt statiskt system, där alla delarna utförs i stål och stabiliteten säkras med vindavstyvning.

Kontakt

Ska våra ingenjörer hjälpa till med ert nästa byggprojekt?

Kontakt

Michael Pedersen                                                                                                                                                                                                 Försäljningsdirektör, CTO

Konstruktionsmässiga fördelar

Konstruktioner uppförda med pelare, balkar och vindkryss ger ett statiskt system som normalt är både enkelt och överskådligt.

Pelar-balkkonstruktionen är effektiv och har använts i otaliga byggprojekt.

Optimal produktion

En fördel med pelar-balkkonstruktionen kommer till uttryck i produktionen.

Balkar och pelare som utförs uteslutande med bultplåtar kan effektivt köras genom produktionen, vilket ger en ekonomisk fördel för kunderna.