Pelar-balkkonstruktion

Pelare och balkar kan användas som delelement eller som ett självständigt statiskt system, där alla delarna utförs i stål och stabiliteten säkras med vindavstyvning.

Konstruktionsmässiga fördelar

Konstruktioner uppförda med pelare, balkar och vindkryss ger ett statiskt system som normalt är både enkelt och överskådligt. Pelar-balkkonstruktionen är effektiv och har använts i otaliga byggprojekt.

Optimal produktion

En fördel med pelar-balkkonstruktionen kommer till uttryck i produktionen. Balkar och pelare som utförs uteslutande med bultplåtar kan effektivt köras genom produktionen, vilket ger en ekonomisk fördel för kunderna.

Relaterade Projekt

Stålkonstruktion till Studentbostäder i Flintholm

Give Steel har levererat ca 160 ton stål till uppförandet av studentbostäder på Elga Olga Vej vid Flintholm på Frederiksberg i Köpenhamn.

Bostäderna är fördelade på tre hus, som stabil...