Ejere

Torben Larsen og Teil Bechmann Pedersen overtog virksomheden i 2003. Som tidligere kollegaer indenfor stålproduktion havde de en simpel vision: ”Det kan gøres bedre”. Denne grundtanke skulle vise sig at blive virksomhedens DNA. Selvom de to partnere ikke nødvendigvis var enige om alt, var deres grundholdninger de samme, og sammen kastede de sig ud i en omfattende modernisering af den eksisterende virksomhed. Indsatsen gav pote. Fire år efter var virksomheden vokset fra syv til 37 medarbejdere, og medarbejdertallet voksede støt sammen med omsætningen. I 2012 rundede fabrikken i Brande 100 medarbejdere. I dag er Give Steel en succesfuld eksportvirksomhed, der beskæftiger over 600 medarbejdere på fire lokationer i Danmark, Tyskland og Polen.

Som ledere og ejere blev Torben Larsen og Teil Bechmann hurtigt kendt for at fokusere på at forenkle processer og motivere medarbejdere. Respekt for mennesker, tillid og troværdighed er grundværdier, der også i dag præger virksomhedens kultur. Ledelsen har aldrig lagt skjul på, at det kræver dygtige medarbejdere at drive en succesfuld virksomhed, og at engagement derfor skal plejes og anerkendes. Det har resulteret i et konstant fokus på hele tiden at gøre tingene bedre og en fokuseret opmærksomhed på ikke at forfalde til ”at gøre som vi plejer”.

Toplederpris

Virksomhedens succes har ligget i de to partneres ufravigelige ambition om at blive de bedste på markedet. En passion, der i dag har gjort Give Steel til en førende leverandør af stålkonstruktioner i Nordeuropa. Men også en passion, som har skabt en stærk virksomhedskultur internt i Give Steel. En kultur, der kontinuerligt har fokus på at blive bedre. En kultur, hvor der stilles høje krav, men hvor indsatserne også anerkendes og honoreres. I 2012 modtog Torben Larsen og Teil Bechmann derfor industriens branchearbejdsmiljøråds toplederpris – en officiel anerkendelse af deres ledelsesstil og de resultater som de to sammen har skabt gennem et godt arbejdsmiljø og en effektiv produktion. Prisen gives for at investere, engagere sig i og arbejde strategisk med arbejdsmiljø og trivsel – og på det grundlag skabe en sund forretning.

Torben Larsen (t.h.) og Teil Bechmann Pedersen (t.v). Give Steels to ejere.