We Grow People

Give Steel A/S er en betydende producent af stålspær og stålkonstruktioner i Nordeuropa og en af Danmarks største materialeleverandører. Alle stålspær produceres i Danmark og kombinerer design, konstruktion, kvalitet og sikkerhed med moderne teknologi for en mere CO2-venlig produktion.

Give Steel A/S producerer alle former for bærende søjle- og bjælkekonstruktioner samt specialkonstruktioner af høj kompleksitet. Konstruktionerne bruges til såvel offentligt som privat byggeri i hele Nordeuropa. Give Steel har i mere end 40 år produceret stålspær til Danmark og resten af Skandinavien. Virksomheden beskæftiger i dag over 600 medarbejdere i Danmark, Polen og Tyskland.

Give Steel er kendt som en innovativ samarbejdspartner, der leverer solide løsninger, funderet på præcise beregninger, stærke konstruktioner, et højt serviceniveau og sikker leveringsevne.

Vores værdier

Ansvarlighed

Ansvarlighed er roden og hele omdrejningspunktet i vores brand. For os er ansvarlighed at stå ved vores ord, behandle mennesker ordentligt og sikre en produktion, der belaster miljøet mindst muligt. Vi kender vores stærke og svage sider og arbejder hver dag på at blive endnu bedre.

Vores ansvarlighed udmønter sig i:

  • Et højt serviceniveau
  • En stærk CSR-profil
  • Et klimabevidst produktionsmiljø
  • Fleksible løsninger – f.eks. er vores GSY BEAM® markedets mest fleksible løsning indenfor kompositbjælker!
  • Professionelt ingeniørarbejde – herunder præcise beregninger, der sikrer den rigtige pris og et ansvarligt CO2-aftryk
  • Sikkerhed i produktion og på byggeplads er for os en selvfølge

Final Figures

Final Figures er en resultatopgørelse over virksomhedens resultater. Ikke bare økonomisk men også omkring socialt ansvar og fokus på miljøet. Hvad der bliver målt, bliver gjort. Derfor er registrering af vores resultater vigtige, så vi hele tiden kan udfordre os selv på at blive bedre. Løfter og intentioner driver os fremad. Målsætninger er et must. Og resultaterne tæller. Derfor er det vigtigt for os i Give Steel at fokusere på, måle og formidle resultaterne på vores tredobbelte bundlinje.

Få hele overblikket over Give Steels tredobbelte bundlinje i FINAL FIGURES.

Den tredobbelte bundlinje