Stålkonstruktioner

Give Steel er en betydende producent af stålkonstruktioner i Nordeuropa og en af Danmarks største materialeleverandører. Vi producerer alle stålkonstruktioner i Danmark og kombinerer design, konstruktion, kvalitet og sikkerhed med moderne teknologi for en mere CO2-venlig produktion.

Stålspær til enkle stålkonstruktioner

Vores stålspær bruges i stålkonstruktioner til såvel offentligt som privat byggeri. Fra teknisk komplicerede stålkonstruktioner til simple industri- og landbrugsbygninger i hele Europa.

GSY BEAM® og GSY® GREEN

Sammenvirkning mellem GSY bjælken og beton skaber mulighed for slanke etagedæk, ekstra rumhøjde og nem HVAC-installation. Råmaterialet til GSY®GREEN er op til 98% genbrugsstål. Branchens højeste genanvendelsesprocent.

Gitterspær

Gitterspær anvendes som bærende tagspær, hvor der skal skabes store frie områder uden forstyrrende understøtning i rummet. Vi producerer gitterspær med små og store spændvidder til stadionhaller, industribyggeri, produktionshaller og lagerbygninger, hvor stolper ikke skal fylde og forstyrre.

Final Figures

Årsrapporten er ikke bare en resultatopgørelse over virksomhedens resultater, men også resultater på vores arbejde med socialt ansvar og fokus på miljøet. Resultater på hvad der bliver målt, og hvad der bliver gjort. Derfor er registrering af vores resultater vigtige, så vi hele tiden kan udfordre os selv på at blive bedre. Løfter og intentioner driver os fremad. Målsætninger er et must. Og resultaterne tæller. Derfor er det vigtigt for os i Give Steel at fokusere på, måle og formidle resultaterne på vores tredobbelte bundlinje.

Årsrapport 2023

Stålkonstruktioner til hele Nordeuropa

Give Steel er i dag en førende producent af stålkonstruktioner i Nordeuropa. Vi er tilstede på fire lokationer i tre lande, men vores internationalisering dækker også den måde, vi tilgår de respektive markeder. Det inkluderer såvel kompetencer indenfor det enkelte lands miljø- og kvalitetsstandarder som lokal juridisk kompetence.

Klik på kortet og find din kontaktperson.

Produktionskapacitet

Stålspær 54.000 tons/år, GSY® 6.000 tons/år

We Grow People

Vi uddanner og udfordrer vores medarbejdere, så de udvikler sig individuelt både fagligt og personligt. Det er faktisk en del af vores DNA. Corporate social responsibility (CSR) er vores pejlemærke – og en del af vores strategi.

Click to grow

EPD - Environmental Product Declaration

Efterspørgslen på miljøvaredeklarationer er stigende. DGNB bruges i Danmark som bæredygtighedsstandard.

Find vores EPD'er her

CE certifikater

Give Steel er certificeret til at producere og CE-mærke stålkonstruktioner til det Europæiske marked i alle udførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4).

Se certifikater