ESG / Bæredygtighed

Store entreprenører og bygherrer har med EUs nye lovgivning fået kædeansvar. Derfor er ESG-compliance en topprioritet i Give Steel.

Vi er allerede nu i fuld gang med vores arbejde mod compliance i 2026.

 

 

 

 

ESG-temaer

I Give Steel arbejder vi med disse ESG-temaer, som har en særlig prioritet indenfor EU-standarderne.

Environment: Social: Governance:
Klimaregnskab Egen arbejdsstyrke Ledelse
Energi Arbejdstagere i værdikæden Beslutningsprocesser
Ressourceoptimering affaldshåndtering Berørte samfund Compliance og strategi

 

 

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). ESG er lovpligtig ikke-finansiel data, der dokumenterer virksomhedens grad af bæredygtighed. ESG-data er også fundament for virksomhedens fremtidige udvikling og hjælper med at afdække forretningspotentialer og -risici.

Science-Based Target initiativet (SBTi)

Give Steel A/S har committed sig til Science-Based Target initiativet (SBTi) – et globalt initiativ for virksomheder, der vil reducere CO2-udledning i tråd med Parisaftalen.

Ved at forpligte sig, er Give Steel nu ind i en proces, hvor selskabet udvikler konkrete klimamål i relation til Parisaftalen. Et mål som herefter indstilles til officiel validering hos SBTi.

Ambitionen er at low carbon stål udgør 37% af det samlede råvareforbrug i 2030.

Læs mere her: SBTi

Bæredygtighed og ESG-rapport 2023

I Give Steel arbejder vi målrettet med den tredobbelte bundlinje, som et værktøj der måler og synliggør vores bæredygtighed, fremdrift og resultater.

Læs om vores tre bundlinjer i vores årsrapport og find uddybende ESG-tal på social ansvarlighed, klimaregnskab og ledelses principper. I rapporten finder du også årets finansielle rapportering.

Årsrapport 2023

Bæredygtighed i tre spor

Give Steels bæredygtighedsstrategi er baseret på tre spor. Sociale, økonomiske og klimaorienterede indsatser der skal sikre fortsat fokus, forbedring og fremtidig ESG-rapportering under EU taksonomi og EU direktiver.

Klimaregnskab 2022

Give Steels klimaregnskab er udarbejdet på tværs af tre scopes og giver således et indblik i direkte og indirekte kilder til CO2-emissioner. Arbejdet med klimaregnskabet giver et godt indblik i virksomhedens egen klimapåvirkning og dermed mulighed for at identificere nye muligheder for at reducere virksomhedens klimaaftryk.

Se vores klimaregnskab her

 

Klimaregnskab

Bæredygtig udvikling

I Give Steel arbejder vi dedikeret på at CO2-optimere vores produktion og drift. Vandbaseret maling, robotteknologi, eldrevet maskineri, er alt sammen en del af vores grønne omstilling. Dertil kommer Co2 optimering via konstruktionsdesign og råvarer.

EPD-deklareret stål

Give Steels stålkonstruktioner er EPD deklareret til brug for internationale bæredygtighedsstandarder.

Vi er i konstant dialog med vores råvareleverandører for at fremskaffe den efterspurgte dokumentation for bæredygtighed, herunder EPDer på produktkategorierne grovplader, rør, bjælker, båndplader, fladstål, universalstål mm.

Vi understøtter alle bæredygtighedscertificeringer, bl.a.:

  • DGNB
  • BREEAM
  • LEED
  • DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE
  • MILJÖBYGNAD M.FL.

Kontakt os på info@givesteel.com.

Find vores EPD'er her

Dansk produktion

Alle vores stålspær produceres i Danmark. Dermed holder vi hånden under danske arbejdspladser.

Med over 600 arbejdspladser tilfører vi værdi til vores lokalområder. Se vores sociale bundlinje her.

Kontakt

Give Steel har markeret sig som værende blandt de førende indenfor vores branche på ESG.
Har du brug for dokumentation for klimapåvirkning eller social værdi, er vi her til at hjælpe.

Vi kan også hjælpe med en social partnerskabsaftale bidrage med sociale point til dit DGNB byggeri.

Kontakt Give Steels bæredygtighedsafdeling, hvis du har brug for ESG-dokumentation.

Anette Maria Christensen
Chief Sustainability Officer

 

ESG i Give Steel