Ejere

Torben Larsen og Teil Bechmann Pedersen

Torben Larsen og Teil Bechmann Pedersen overtok bedriften i 2003. Som tidligere kolleger i bransjen, hadde de en enkel visjon: «Det kan gjøres bedre». Denne grunntanken skulle vises seg å bli bedriftens DNA. Selv om de to partnerne ikke nødvendigvis var enige om alt, hadde de samme grunnholdninger, og sammen kastet de seg ut i en omfattende modernisering av den eksisterende bedriften. Innsatsen ga gevinst. Fire år etter hadde bedriften vokst fra syv til 37 ansatte, og tallet fortsatte å vokse i takt med omsetningen. I 2012 rundet fabrikken i Brande 100 medarbeidere. I dag er Give Steel en blomstrende eksportvirksomhet som sysselsetter over 600 medarbeidere på fire lokaliteter i Danmark, Tyskland og Polen.

Som ledere og eiere ble Torben Larsen og Teil Bechmann raskt kjent for å fokusere på forenkling av prosesser og motivering av medarbeidere. Respekt for mennesker, tillit og troverdighet er grunnverdier som preger bedriftskulturen den dag i dag. Ledelsen har aldri lagt skjul på at det kreves dyktige medarbeidere for å drive en vellykket bedrift, og at engasjement derfor må pleies og anerkjennes. Dette har resultert i et konstant fokus på å gjøre tingene bedre og ikke falle tilbake på «å gjøre tingene slik vi alltid har gjort det».

Topplederpris

Bedriftens suksess skyldes i stor grad de to partnernes ufravikelige ambisjon om å bli de beste på markedet. Dette engasjementet har ført til at Give Steel i dag er en ledende leverandør av stålkonstruksjoner i Nord-Europa. Det samme engasjementet har også skapt en sterk bedriftskultur internt i Give Steel. En kultur med kontinuerlig fokus på å bli bedre. En kultur der det stilles høye krav, men der medarbeidernes innsats også anerkjennes og belønnes. I 2012 mottok Torben Larsen og Teil Bechmann derfor industriens bransjearbeidsmiljøråds topplederpris – en offisiell anerkjennelse av lederstilen til de to eierne og resultatene som de sammen har skapt gjennom et godt arbeidsmiljø og effektiv produksjon. Prisen utdeles til ledere som investerer, engasjerer seg i og arbeider strategisk med arbeidsmiljø og trivsel – og som skaper en levedyktig virksomhet på grunnlag av dette.

Torben Larsen (t.v.) og Teil Bechmann Pedersen (t.h). De to eierne av Give Steel.