Hvad er low-carbon stål egentligt?

Low-carbon stål er en fælles betegnelse vi i Give Steel bruger til at kategorisere stålelementer på markedet med de laveste CO2-emissioner, sammenlignet med tilsvarende alternativer. På grund af produktionsmetoderne kan CO2-emissioner variere meget, afhængig af hvilke stålelementer der er tale om.

Fælles for dem alle er dog, at det hele tiden varierer hvilket specifikke stålvalseværk, der kan levere det givne stålelement med lavere klimaaftryk end andre. Da markedet heldigvis hele tiden udvikler sig, vil det derfor også variere, hvilke stålvalseværker vi samarbejder med, når vi indkøber low-carbon stål.

Når du bestiller et projekt med low-carbon stål fra Give Steel, kan du være sikker på, at vi altid analyserer markedet først og udvælger de stålelementer med laveste CO2-emissioner til dit specifikke projekt.

Stor CO2 reduktion for lille merpris

Prisen på low-carbon afhænger i høj grad af markedet og hvilke stålelementer stålkonstruktionen består af. I 2023 solgte Give Steel ca. 9000 tons low-carbon stålkonstruktioner, hvilket gav en gennemsnitlig CO2-besparelse på omkring 40% på stålkonstruktionerne. Den gennemsnitlige merpris for low-carbon stål var dog kun 5-10% sammenlignet med standardscenarierne. Der er derfor en stor CO2-besparelse at hente ved at vælge low-carbon, for en forholdsvis lille merpris.

EU’s nye dokumentationskrav stiller krav om kædeansvar og fordrer derfor tæt dialog og samarbejde mellem bygherrer, Give Steel som leverandør og vores grossister og stålværker omkring den enkelte stålkonstruktion.

I Give Steel arbejder vi sammen med vores leverandører om at identificere råvarer og indhente CO2-dokumentation. Low-carbon stål opnår sin lave CO2-værdi, grundet mængden af genanvendt stålskrot og fordi at stålet primært produceres ved 100% vedvarende energi.

Low-carbon EPD:

Da vores indkøb af Low-carbon stål tilpasses hvert enkelt projekt, leveres EPD på råvaren fra værket på forespørgsel.

Low-carbon EPD på forespørgsel