Logistikcenter - Vi leverer stål og ingeniørberegninger

Give Steel er leverandør af stålkonstruktioner til alle størrelser af logistikbyggeri og lagerhaller. Stålkonstruktionen til et nyt logistikcenter er af meget varierende typer, afhængigt af størrelse, vægt og kompleksitet, men grundlæggende har stålkonstruktionen mange fællesnævnere. Logistikcentre er en af vores store kernekompetencer og mange års erfaring med denne type af byggerier gør, at vi har oparbejdet et særdeles effektivt setup i organisationen. Vi kan derfor altid tilbyde en kosteffektiv stålkonstruktion og trods skarpe deadlines, altid levere til tiden.

Vi er kendt for vores evne til optimering af alle typer stålkonstruktioner, så der kan spares på tonnage, CO2-udledning og at byggeomkostningerne holdes nede, uanset størrelsen.

 

Vi definerer mega-structures ved:

Længde > 100 m

Bredde > 50 m

Højde > 25 m

Spændvidde > 40 m

Vægt  > 1000 Tons

Kontakt

Vil du vide, hvordan vores ingeniører kan hjælpe dig med dit logistikbyggeri?

Kontakt

Morten Stegenborg Nielsen, Salgsingeniør

 

Logistikcentrets stålkonstruktion

Give Steel har god erfaring med design, projektering, produktion og montering af de store bærende stålkonstruktioner til bygning af nyt logistikcenter. De største logistikcentre, som vi kalder mega structures, har typisk en enorm størrelse eller tyngde med gigantiske dimensioner og gitterspær med imponerende spændvidder, hvilket kan være udfordrende og komplicerende i arbejdet omkring en stålkonstruktion. Udover produktionen, skal de store stålspær også transporteres til byggepladsen. Det bliver til mange læs, der skal koordineres i montagen, så de ankommer på rette tid og sted – og i den rigtige rækkefølge.

Vores ingeniører arbejder derfor dedikeret med optimering af hele processen, økonomi og tidsplan i projektet og målet er at levere en så komplet løsning som muligt. Derved opnås et ubrudt produktionsforløb med hurtigst mulig levering, reducerede omkostninger og garanti for et godt resultat.

Processen

Vi udarbejder beregninger ud fra skitse/råtegninger og laver særskilte beregninger af bærende stålkonstruktioner incl. forbindelser/knudepunkter inden udarbejdelse af BIM-modellen i Tekla. Alle stålkonstruktioner produceres med effektiv, ansvarsfuld og moderne højteknologi i Danmark og monteres sikkert på byggepladser i hele Nordeuropa.

 1. Rådgiverens tegninger omdannes til en ingeniørtegning/bæresystem. Herunder placering af bærende søjler og bjælker. Afstivninger, stål til knudepunkter og boltegrupper tegnes ind i modellen.
 2. Ingeniørberegninger udføres og der udarbejdes dokumenter for design. Alle statiske løsninger omdannes til en BIM-model. BIM er udgangspunktet for andre entreprenører som f.eks. betonleverandøren.
 3. Produktionstegninger udarbejdes
 4. Produktion og maling på fabrikken i Danmark
 5. Transport til byggepladsen
 6. Montage: Levering af montagetegninger for montage af anden entreprenør eller komplet montage af stålkonstruktionen.

Levering og montage

Vores erfarne og professionelle montører/sitemanagers fører altid en god og konstruktiv dialog med de øvrige leverandører. Et godt samarbejde på byggepladsen er vigtig for os, når vi er med til at bygge et nyt logistikcenter. Vi arbejder løsningsorienteret, når der opstår uforudsete udfordringer undervejs og bestræber os på at opfylde kundens ønsker til tidsplanen.

Udover selve produktion af stålkonstruktioner til råhuset tilbyder vi også galvanisering og brandmaling af stålkonstruktionerne, samt transport til og montage på byggepladsen.

Herudover tilbyder vi:

 • Gitterriste
 • Industritrapper
 • Facadelukning med sandwichpaneler eller ståltrapezplader. Kontakt vores sælger og høre nærmere

Reducer CO2 i byggeriet af logistikcentret

Med BIM-modellering designer vi stålkonstruktioner, så de CO2-optimeres i tonnage. Jo mindre stål vi bruger, jo mere CO2 kan der spares. Da overdimensionering er ressourcespild og den største udfordring i stålkonstruktionens CO2 aftryk, arbejder vores stålspecialister altid på at finde nye muligheder for at udnytte stålets gode egenskaber optimalt.

Faktorer der gør sig gældende er f.eks.

 • at man ved at bruge opsvejste profiler kan spare op til 32% i CO2
 • at råmaterialets genanvendelsesprocent er bestemmende for stålets CO2 Vi bruger ståltyper med genanvendelsesprocenter fra 25-98 %, så den passer til både økonomi og det ønskede niveau af bæredygtighed.
 • at man kan fjerne CO2 fra transporten ved at vælge fossilfrit brændstof. Hør nærmere, hvilken transport vi kan tilbyde.
Læs mere om CO2-optimering

Certificeringer

Give Steel er certificeret til at producere og CE-mærke stålkonstruktioner til det europæiske marked i alle udførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4). Vores kvalitetssikringssystem er baseret på ISO 3834, og vi er certificeret iht. 1090-1.  Der udføres løbende eksterne kvalitetsaudits for at sikre at vores certificering altid er gyldig og up-to-date.

Give Steel har mere end 20 års erfaring som leverandør af stålkonstruktioner til logistikbyggeri, der kan være betinget af fortrolighedsaftale. Vores interne juridiske afdeling varetager med sikker hånd alle kontraktlige karakteristika, som opførelsen er betinget af, herunder NDA og øvrige juridiske forhold.

Certificeringer