Give Steel - leverandør af stålkonstruktioner til datacentre

Give Steel er leverandør af stålkonstruktioner til alle typer datacentre. Stålkonstruktionen til datacentre er af meget varierende størrelse, afhængigt af hvilken størrelse og type datacenter der bygges. Fra hyperscale, colocation, edge computing til wholesale og entreprise.

Vi er kendt for vores evne til optimering af alle typer stålkonstruktioner, så der både spares tonnage, og CO2-udledning og byggeomkostningerne holdes nede, uanset størrelsen på datacentret.

Kontakt

Vil du vide, hvordan vores ingeniører kan hjælpe dig med dit datacenterprojekt?

Kontakt

Khisraw Dastagir
Head of Datacentres

 

Datacentrets stålkonstruktion

Grundlaget for et datacenter er stort set ikke meget mere end et stort åbent rum. En omhyggeligt forberedt lagerbygning, der er beregnet til at huse og drive en krævende it-infrastruktur, der kræver en del kvadratmeter. Derfor er datacentrene ofte af en betydelig størrelse, der kræver store stålkonstruktioner med lange spændvidder.

Give Steel har god erfaring med design, projektering, produktion og montering af de store bærende stålkonstruktioner til byggerier af datacentre. Vi styrer med sikker hånd konstruktionsprocessen med skarp projektledelse fra ordre til montage. Især de store hyperscale datacentre med enorm tyngde, særligt store dimensioner og gitterspær med imponerende spændvidder kan være komplicerende i arbejdet omkring en stålkonstruktion.

Ingeniører med speciale i datacentre

Vores ingeniører arbejder dedikeret med optimering af hele processen, økonomi og tidsplan i projektet og målet er at levere en så komplet løsning til råhuset som muligt. Derved opnået et ubrudt produktionsforløb med hurtigst mulig levering, reducerede omkostninger og garanti for et godt resultat. Vi bestræber os på at sammensætte et fast team til alle datacentre, hvor vi udnytter erfaring fra tidligere projekter. En erfaring der kommer dig og dit datacenter til gode i en gennemtænkt stålkonstruktion og et kosteffektivt projekt.

Vi udarbejder beregninger ud fra skitsetegninger og laver særskilte beregninger af bærende stålkonstruktioner inklusiv forbindelser inden udarbejdelse af BIM-modellen i Tekla. Alle stålkonstruktioner produceres med effektiv, ansvarsfuld og moderne højteknologi i Danmark og monteres sikkert på byggepladser i hele Nordeuropa.

Processen

 1. Rådgiverens tegninger omdannes til en ingeniørtegning/bæresystem. Herunder placering af bærende søjler og bjælker. Afstivninger, stål til knudepunkter og boltegrupper tegnes ind i modellen.
 2. Ingeniørberegninger udføres og der udarbejdes dokumenter for design. Alle statiske løsninger omdannes til en BIM-model. BIM er udgangspunktet for andre entreprenører som f.eks. betonleverandøren.
 3. Produktionstegninger udarbejdes
 4. Produktion og overfladebehandling på fabrikken i Danmark
 5. Transport til byggepladsen
 6. Montage: Give Steel monterer selv konstruktionen eller leverer montagetegninger til montagen, der også kan leveres af anden part.

Levering

Vores erfarne og professionelle montører/sitemanagers fører altid en god og konstruktiv dialog med de øvrige leverandører til datacenteret. Et godt samarbejde på byggepladsen er vigtig for os. Vi arbejder løsningsorienteret, når der opstår uforudsete udfordringer undervejs og bestræber os på at opfylde kundens ønsker til tidsplanen.

Udover selve produktion af stålkonstruktioner til råhuset tilbyder vi også galvanisering og brandmaling af stålkonstruktionerne, samt transport til og montage på byggepladsen.

Herudover tilbyder vi:

 • Gitterriste
 • Industritrapper
 • NYT Facadelukning med sandwichpaneler eller ståltrapezplader.

Reducer CO2 i stålkonstruktionen til dit datacenter

Med BIM-modelling designer vi stålkonstruktioner, så de CO2-optimeres i tonnage, pris og transport. Jo mindre stål vi bruger, jo mere CO2 kan der spares.  Overdimensionering er ressourcespild og den største udfordring i stålkonstruktionens CO2 aftryk. Derfor arbejder vores stålspecialister altid på at finde nye muligheder for at udnytte stålets gode egenskaber optimalt.

Faktorer der gør sig gældende er f.eks.

 • at man ved at bruge opsvejste profiler kan spare op til 32% CO2
 • at råmaterialets genanvendelsesprocent er bestemmende for stålets CO2-udledning. Vi bruger ståltyper med en skrotprocent fra 25-98 %, så projektet passer til både økonomi og det ønskede niveau af bæredygtighed.
 • at man kan minimere CO2 fra transporten ved at vælge fossilfri transport. HVO100 Biodiesel kan udlede op til 90% mindre CO2 og op til 10% mindre NOx.
Læs mere om CO2-optimering

Certificeringer og juridisk kompetence

Give Steel er certificeret til at producere og CE-mærke stålkonstruktioner til det Europæiske marked i alle udførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4). Vores kvalitetssikringssystem er baseret på ISO 3834, og vi er certificeret iht. 1090-1.  Der udføres løbende eksterne kvalitetsaudits for at sikre at vores certificering altid er gyldig og up-to-date.

Give Steel har mere end 20 års erfaring som leverandør af stålkonstruktioner til projekter og datacentre, der er betinget af fortrolighedsaftale. Vores interne juridiske afdeling varetager med sikker hånd alle kontraktlige karakteristika, som opførelsen af et datacenter er betinget af, herunder NDA og øvrige juridiske forhold.

Certificeringer

Fremtiden ser lys ud for datacentre i Europa

Det europæiske marked for datacentre forventer at vokse de næste 5 år. Stort set alt taler sammen digitalt i dag. De primære faktorer, der driver væksten på markedet for datacentre, er blandt andet fremkomsten af 5G-forbindelser og stigende anvendelse af cloud-løsninger. Samtidig er der en voksende tendens til at vælge edge computing-løsninger (mikrodatacenter) tæt på virksomheden eller den lokation, hvor dataene skal bruges.

Danmark er de seneste år gået fra at være stort set ukendt territorium for investeringer i datacentre til i dag at toppe listen over et af de bedste lande, sammen med de øvrige nordiske lande som Norge, Sverige og Finland, at etablere sig i.