ESG Rapportering

Vi arbejder med integreret rapportering, der sammenlægger vores ESG rapport og vores årsrapport. Give Steel sigter efter CSRD compliance i 2026.

Bæredygtighed og ESG-rapport 2023

I Give Steel arbejder vi målrettet med ESG-rapportering og den tredobbelte bundlinje. Det hjælper vores store kunder og bygherrer til at dokumentere bæredygtighed gennem værdikæden.

Læs vores årsrapport og find uddybende tal på Give Steels klimaregnskab, social ansvarlighed, Good Governance og samt økonomisk bæredygtighed.

Årsrapport 2023

Taksonomi

EU’s taksonomi skal sikre at pengestrømme i EU er bæredygtige. Taksonomien er derfor et klassificeringssystem, der fastlægger under hvilke betingelser en økonomisk aktivitet kan siges at være bæredygtig. Det gøres gennem seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter kan bidrage til for at kunne leve op til standarderne. Aktiviteten må desuden ikke skade andre mål, og den skal samtidigt overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, skatteforhold og fair konkurrence. Give Steel er fra 2026 forpligtet til at rapportere på data opsamlet i 2025 for CapEx (nye investeringer), OpEx (drift)- omsætning. Give Steel vil således leve op til EU’s taksonomi for bæredygtige investeringer i 2026.

Vi har udvalgt de to primære miljømål: 1: Modvirkning af klimaændringer samt miljømål 2: Overgang til cirkulær økonomi.

Her ser vi de største muligheder for at bidrage positivt inden for vores primære aktivitet: at producere og montere stålkonstruktioner.

CSRD / ESRS

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er et direktiv om bæredygtighedsrapportering på virksomhedsniveau, der går på tværs af både den økonomiske, miljømæssige og social bæredygtighed gennem hele virksomhedens værdikæde. 

Rapporteringsdirektivet skal opfyldes gennem de dertilhørende standarder, European Sustainability Reporting Standards (ESRS).  

European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sætter helt nye rammer for virksomhedens bæredygtighedsrapportering. Der stilles pt. krav om rapportering på mere end 1000 datapunkter, delt op i både generelle rapporteringskrav og krav der er specifikke for virksomheden. Vi afventer pt. yderligere standarder for højrisikosektorer som f.eks. minedrift, hvilket vil øge rapporteringskravene yderligere. 

Bibliotek

Her finder du en række dokumenter, der dokumenterer Give Steels tilgang til bæredygtighed.