G - Governance

Governance er de styringsrelaterede faktorer, der sikrer god virksomhedsledelse. I praksis handler det om ledelsesstruktur, politikker, procedurer, kontrol og ledelsesorienteret praksis. Temaer som kønsdiversitet, etisk adfærd, risikostyring og generelt overholdelse af EU’s love er en del af G´et i ESG. Med et vel dokumenteret G, kan vi bevise, at vi er en ansvarlig leverandør til byggeriet, der overholder alle anvisninger for god selskabsledelse, også kaldet ”Good Governance”.