Vi vil minimere stålkonstruktionernes CO2-aftryk

I Give Steel understøtter vi verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion gennem kontinuerligt fokus på især råmateriale, design og transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

Råmaterialet

Stål er et cirkulært materiale, der kan genanvendes uendeligt – uden at miste sin høje kvalitet. Ved at vælge stålkonstruktionens råvare med omhu, kommer du langt med CO2-reduktionen. Procenten af skrotstål i råvaren er afgørende for stålets CO2-aftryk. Vi tilpasser vores indkøb af råvarer til dine CO2-krav og sourcer fra en bred pallette af værker, primært i Europa.

Design

Som ingeniørvirksomhed er vi specialister i at CO2-optimere konstruktionsdesign, så vi minimerer tonnage og gennemtænker konstruktionen så vi minimere klimaaftrykket.

Konstruktionsoptimeret design er ud over valg af råvaren den vigtigste nøgle til CO2-reduktion. Jo mindre stål vi bruger, jo mere CO2 kan vi spare! Derfor handler det om at regne skarpt. Overdimensionering er et generelt brancheproblem, der påfører bygherre helt unødvendig CO2.

 

 

 

CO2-reduceret transport

Vi tilbyder transport med HVO biodiesel og sætter fokus på transportformen fra råvareleverandør til vores fabrik i Brande.
De fleste råvarer køres med tog eller sejles med skib det meste af vejen. Dette reducerer råvarens CO2-aftryk betydeligt sammenlignet med transport på lastbil.