Vi vil minimere stålkonstruktionernes CO2-aftryk

I Give Steel understøtter vi verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion gennem kontinuerligt fokus på især råmateriale, design og transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

Råmaterialet

Stål er et cirkulært materiale, der kan genanvendes uendeligt – uden at miste sin høje kvalitet. Ved at vælge stålkonstruktionens råvare med omhu, kommer du langt med CO2-reduktionen. Procenten af skrotstål i råvaren er afgørende for stålets CO2-aftryk. Vi tilpasser vores indkøb af råvarer til dine CO2-krav og sourcer fra en bred pallette af værker, primært i Europa.

Design

Som ingeniørvirksomhed er vi specialister i at CO2-optimere konstruktionsdesign, så vi minimerer tonnage og gennemtænker konstruktionen så vi minimere klimaaftrykket.

Konstruktionsoptimeret design er ud over valg af råvaren den vigtigste nøgle til CO2-reduktion. Jo mindre stål vi bruger, jo mere CO2 kan vi spare! Derfor handler det om at regne skarpt. Overdimensionering er et generelt brancheproblem, der påfører bygherre helt unødvendig CO2.

 

 

 

Fossilfri transport

Vi tilbyder transport med HVO biodiesel og sætter fokus på transportformen fra råvareleverandør til vores fabrik i Brande.
De fleste råvarer køres med tog eller sejles med skib det meste af vejen. Dette reducerer råvarens CO2-aftryk betydeligt sammenlignet med transport på lastbil.