FN’s verdensmål

I Give Steel har vi en lang række initiativer, der understøtter FNs verdensmål. Initiativerne er enten løbende procedurer eller igangsatte projekter. Tiltagene kan være både intern og eksternt rettede.  

For at sikre en effektiv implementering af verdensmålene i vores forretningsstrategi har vi særligt fokus på 4 verdensmål: 

Investeringer og verdensmål 

Nedenfor er Give Steels investeringer opdelt på forskellige verdensmål i henhold til vores strategi. Dette vil fra 2024 indgå i vores taksonomi-screening som CAPEX-investeringer.