Klimatredovisning – en förutsättning för ambitiösa klimatmål

Give Steel var först med EPD-miljövarudeklaration bland konkurrenterna. Nu har tiden kommit till att titta på det CO2-avtryck vi som verksamhet själva lämnar. Vi har utarbetat en klimatredovisning med 2021 som referens. Utöver att ge intressenter en bättre inblick i våra utsläpp ger det också en anledning att se inåt och utvärdera var vi kan reducera våra utsläpp i framtiden. Vi verkar i en bransch där CO2-siffror inte är vardagsmat, men vi ser det som vår främsta uppgift att verka för att sätta igång klimatdokumentationen hos våra leverantörer. Det tar tid. Och det är inte helt enkelt, för vi är beroende av andras beslut. Men bara på det sättet kan vi bidra till branschens gröna omställning.

Klimatredovisning fördelat på Scopes

Scopes 2023 (t CO2 -e)
Scope 1 1.710
Scope 2 951
Scope 3 90.390
Total 93.051

Topp fem utsläppskategorier

Scope 1, 2 och 3

2021 är vår referens och det första året för redovisning av växthusgasutsläpp för Give Steel. Give Steels egna aktiviteter står för ca 4 % av utsläppen tvärs över hela vår värdekedja.
De interna utsläppen kallas Scope 1 och 2 och kommer från energi i form av el och värme som används på vår fabrik i Brande och våra kontor i Danmark och Polen. Resterande 96 % av växthusgasutsläppen kommer från aktiviteter utanför vår egen drift – Scope 3.
Den CO2-tunga aktiviteten kommer primärt från råvaror, distribution av våra stålkonstruktioner och medarbetarnas transport till och från arbetet.
Framöver kommer Give Steel varje år att övervaka och redovisa CO2-utsläpp för att spåra våra framsteg och skapa mer transparens i vår drift.

Hållbarhet och ESG

På Give Steel arbetar vi mot det uttalade målet att optimera vår produktion och drift. Vattenbaserade målarfärger, robotteknologi, eldrivna maskiner och genomtänkta konstruktioner är allt en del av vår gröna omställning. Läs mer om vår hållbara utveckling och få fördjupande siffror om vår klimatredovisning i detta års Final Figures.

Final Figures 2023