FN:s globala mål

Give Steels perspektiv på de globala målen

Give Steel vill optimera stålkonstruktioner, så vi minskar på CO2-utsläppen och minimerar spill i byggprocessen så långt det är möjligt.

Våra optimeringar kommer att få effekt på stålkonstruktioner i hela Nordeuropa och kommer att bidra till optimering av resursförbrukningen i byggprocessen, som står för en väsentlig del av världens totala CO2-utsläpp.

Give Steels huvudfokus

Även om vi stöder tio globala mål ligger vårt primära fokus på tre av målen: Nämligen 4 8 och 12 Du kan läsa om de globala målen och vad vi gör för att efterleva dem genom att klicka på varje enskilt mål.

Våra allmänna arbetsmetoder och vår strategi stöder aktivt tio av FN:s ambitiösa globala mål

Sedan 2015 har alla medlemsländer i FN varit skyldiga att bidra till en mer hållbar värld. De tio globala målen vi har inflytande över ska minska ojämlikheter, säkra ansvarsfulla arbetsmetoder och tillväxt – utan att kompromissa med hållbarheten.

Här nedan går vi igenom de globala mål vi har särskilt fokus på, med beskrivningar av konkreta åtgärder som stöder dem i det dagliga arbetet.