Klimaregnskab – en forudsætning for ambitiøse klimamål

Give Steel var først med EPD-miljøvaredeklaration blandt konkurrenter og vi arbejder kontinuerligt med at imødekomme de nyeste krav som vores kunder og myndighederne stiller til klimadokumentation. Vi har, siden vi udgav vores første klimaregnskab, arbejdet med definering af vores bæredygtighedsstrategi og løbende implementering af klimaplanen på virksomheden. Klimaregnskabet giver ikke kun vores interessenter et indblik i vores emissioner. Det giver også anledning til at se indad og evaluere, hvor Give Steel kan reducere emissioner i fremtiden. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at skubbe på for at igangsætte klimadokumentation hos vores leverandører. Det tager tid at nå gennem hele værdikæden. Og det er ikke helt nemt, for vi er underlagt andres beslutninger. Men kun på den måde kan vi bidrage til stålbranchens grønne omstilling.

Download Klimaregnskab 2022

Klimaregnskab fordelt på Scopes

Scopes 2022 (tCO2eq)
Scope 1 1.803
Scope 2 1.103
Scope 3 86.080
Total 88.987

Top fem udledningskategorier 2022

 

 

 

Scope 1 og 2 – Interne emissioner

Give Steel har siden 2021 udgivet klimaregnskab. I 2022 udgjorde Give Steels egne aktiviteter 3 % af emissionerne på tværs af vores fulde værdikæde. De interne emissioner er kendt som Scope 1 og 2 og kommer fra energi i form af el og varme, der bruges på vores fabrik i Brande og kontorer i Danmark og Polen.

Scope 3 – Indirekte emissioner

De resterende 97 % af drivhusgasemissionerne kommer fra aktiviteter uden for vores egen drift – kendt som indirekte emissioner fra Scope 3. Den CO2-tunge aktivitet er primært fra råvarer, distribution af vores stålkonstruktioner og medarbejdernes transport til og fra arbejde.

Give Steel har fokus på at CO2-optimerede stålkonstruktioner og processer, så vi mindsker CO2-udledningen mest muligt – og vi vil fortsætte med at overvåge og rapportere CO2-emissioner for at spore vores fremskridt og skabe mere gennemsigtighed i vores drift.

Rapportering og dokumentation

Som leverandører til større bygherrer og entreprenører er EU’s bæredygtighedskrav: EU-Taksonomi, CSRD og CSDDD vigtige drivere for vores ESG rapportering og supply chain management.

Kontakt os i tilfælde af særlige dokumentationsbehov jf. EU’s taksonomiforordning og bæredygtighedsdirektiver.