Klimaregnskap – en forutsetning for ambisiøse klimamål

Give Steel var først ute med EPD-miljødeklarasjon blant konkurrentene. Nå er tiden inne til å se på vårt eget CO2-avtrykk som virksomhet. Vi har utarbeidet et klimaregnskap med 2021 som basislinje. Dette gir interessenter bedre innblikk i klimagassutslippene våre, og det gir oss også muligheten til å se innad og vurdere hvordan vi kan redusere utslippene våre i fremtiden. Vi opererer i en bransje der CO2-tall ikke er hverdagskost, men vi ser det som vår viktigste oppgave å påvirke leverandørene våre til å utarbeide sin egen klimadokumentasjon. Dette tar tid. Og det er ikke helt enkelt, fordi vi må ta hensyn til andres beslutninger. Men det er bare på denne måten vi kan bidra til bransjens grønne omstilling.

Klimaregnskap fordelt på Scopes

Scopes 2023 (t CO2 -e)
Scope 1 1.710 
Scope 2 951
Scope 3 90.390
Total 93.051

De fem viktigste underkategoriene

Scope 1, 2 og 3

2021 markerte basislinjen og det første året for rapportering av klimagassutslipp for Give Steel. Give Steels egne aktiviteter står for cirka 4 % av utslippene på tvers av den fullstendige verdikjeden vår.
De interne utslippene er kjent som Scope 1 og 2, og kommer fra energi i form av elektrisk strøm og varme som brukes på fabrikken vår i Brande og kontorene i Danmark og Polen. De resterende 96 prosentene av klimagassutslippene kommer fra aktiviteter utenfor vår egen drift – Scope 3.
Den CO2-tunge aktiviteten er primært fra råvarer, distribusjonen av stålkonstruksjonene våre og ansattes transport til og fra jobben.
I fremtiden vil Give Steel hvert år overvåke og rapportere CO2-utslipp for å spore fremdrift og skape mer gjennomsiktighet i driften vår.

Bærekraft og ESG

I Give Steel arbeider vi dedikert med ESG-rapportering og den tredobbelte bunnlinjen. Dette hjelper våre store kunder og bygherrer med å dokumentere bærekraft i hele verdikjeden. Les årsrapporten vår og finn utdypende tall om Give Steels klimaregnskap, samfunnsansvar, god virksomhetsstyring og økonomisk bærekraft.

Årsrapport 2023