Rygepolitik

Med udgangspunkt i gældende lovgivning er der udarbejdet en rygepolitik, som er gældende for alle medarbejdere, kunder og leverandører.

Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også̊ e-cigaretter, snus og lignende.
Give Steel tilbyder, for alle interesserede ansatte, rygestopvejledning i samarbejde med kommunale rygestopkonsulenter. Rygestopkurset er gratis og afholdes hos Give Steel.

Hvorfor en røgfri arbejdsplads?
Hos Give Steel vægter vi medarbejdernes sundhed og trivsel.
Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler Give Steels holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Vi ønsker at skabe en kultur, som understøtter, at ingen medarbejdere begynder at ryge, og som støtter medarbejdere, der ønsker at holde op med at ryge.

Røgfri fremtid
Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden har startet Røgfri Fremtid med det mål, at ingen børn og unge og højest 5 pct. af de voksne i Danmark ryger i 2030.
Mange, heriblandt Give Steel, har tilsluttet sig visionen om en røgfri generation og arbejder for at ændre normerne for rygning blandt børn og unge.

Røgfri arbejdsplads
Det er som hovedregel forbudt at ryge på arbejdspladsen for at beskytte medarbejdere mod passiv rygning.

Ved røgfri arbejdsplads forstås:

  • Rygning er forbudt for alle medarbejdere INDENDØRS både i og udenfor i arbejdstid, herunder også i pauserne.
  • Rygning er forbudt for alle medarbejdere UDENDØRS i arbejdstiden. Der må KUN ryges i rygeskuret i pauserne. Det vil sige i de faste pauser beskrevet under “Ansættelsesforhold”.

Røgfri arbejdstid
Give Steel er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
Røgfri arbejdstid = røgfri arbejdstid. Det vil sige, at rygning KUN er tilladt i de faste pauser.

Det vil sige, at det ikke er tilladt for medarbejderne at ryge i arbejdstiden. Dette er gældende lige meget, hvor medarbejderen befinder sig i vedkommendes arbejdstid.

Ved at indføre røgfri arbejdstid, bidrager Give Steel til at forebygge rygestart og fremme rygestop.

Ved overskridelse af rygeforbuddet
Det kan være svært for nogle rygere at overholde, og det kan være en (for) stor forandring
Det er nødvendigt at undersøge, om rygeforbuddet overholdes, hvis det skal have en effekt på rygestop og hjælp skal sættes ind.

De af virksomhedens medarbejdere, som ønsker at holde op med at ryge, tilbydes rådgivning om rygeophør hos en rygestopinstruktør.

Hvis Give Steel får kendskab til, at en ansat ryger i arbejdstiden, det vil sige udenfor de faste pauser, kontaktes den ansatte med henblik på støtte og vejledning.

Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få tilbud om et rygestop-kursus.

Ledelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Ledere har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.