Hygiejnepolitik

Den overordnede hygiejnepolitik
Hygiejne beskriver en renhedstilstand, og begrebet hygiejne signalerer fremme af renhed og forebyggelse af sygdom. En god hygiejne nedsætter smittespredning og infektioner.
Samfundsmæssigt medfører mangelfuld hygiejne store udgifter til sygefravær, behandling og pleje. Det kan vi selv være med til at nedbringe.
Hos Give Steel prioriterer vi et sundt, udviklende og fleksibelt indeklima-/miljø for alle. Det betyder, at vi har mål og principper for hygiejne og dermed fokus på de daglige rutiner og rengøringsstandarden, som har selvstændig betydning for trivsel og sygdom. Jo højere standard, desto større trivsel.

Fire gode grunde til at praktisere god hygiejne hos Give Steel

 • Glade og raske medarbejdere
  Arbejdsmiljø kan i høj grad påvirke medarbejderens lykke på arbejdspladsen. Glade og raske medarbejdere er produktive og er altid inspireret til at gøre deres arbejde godt.
 • Stop spredningen af bakterier og vira
  Ved at sikre, at vi overholder de grundlæggende hygiejnestandarder, medvirker vi til at mindske spredningen af sygdomsbærende bakterier og vira, som kan være voldsom i fællesrum som kontorer og køkkenet.
  Bortset fra at have hygiejneregler alle skal følge, er det en fælles opgave at holde kontoret rent og behandle fælles faciliteter med høj respekt.
 • Forhindre sygdom på kontoret
  En uhygiejnisk arbejdsplads øger medarbejderfravær i form af sygdom, og det koster mange ressourcer.
 • Et godt omdømme
  Medarbejdere er ikke de eneste på kontoret. Kunder og leverandører besøger os indimellem. Vi ønsker, at de får et godt indtryk af en ordentlig, ryddelig og ren arbejdsplads. Dårlig hygiejne på vores arbejdsplads kan skabe et meget dårligt første indtryk af Give Steel.

Håndhygiejne
Håndhygiejne udføres som hovedregel som håndvask med vand og sæbe. Det er den bedst dokumenterede metode til forebyggelse af smittespredning. Det gælder både til medarbejderen selv og til andre. God håndhygiejne har en stor effekt på arbejdspladsen, idet det (dokumenteret) har viser et signifikant fald i sygedage.

Vi opfordrer til altid at vaske hænder og/eller bruge håndsprit/gel:

 • Før og efter pauser
 • Før spisning
 • Efter spisning
 • Efter toiletbesøg
 • Efter næsepudsning, nys og hoste
 • Når hænderne er snavsede
 • Efter rygning

Hoste-etikette
Ved hoste-etikette forstås tildækning af mund og næse ved hoste og nys, ved at hoste i et engangslommetørklæde (efterfulgt af håndhygiejne), eller hoste i albue-bøjningen. Det forebygger smittespredning ved dråber, der hostes eller nyses ud i luften, f.eks. i forbindelse med influenza.

Rengøring og udluftning
Hygiejne hænger sammen med rengøring og et godt indeklima.

Hyppig, god rengøring medvirker til at nedbringe antallet af smitsomme sygdomme, fordi rene overflader giver dårlige vækstbetingelser for bakterier og vira.

God udluftning medvirker til at reducere luftbåren smitte og sygefravær.

Spredning af sygdom
Omkring 80 % af almindelige sygdomme spredes ved berøring

Hver gang du trykker på en telefon, på dit tastatur, på en mus er du i gang med at sprede bakterier. Hvis du overvejer antallet af fælles genstande og områder, du kommer i kontakt med hver dag, lige fra telefoner til dørhåndtag, køkkener og elkedler, og antallet af personer, ud over dig selv, som også kommer i berøring med dem, så er risikoen for bakterieoverførsel og bakteriedannelse enorm.
Det siges, at influenzavirus kan overleve på overflader i op til 3 dage, hvilket gør rengøring og god hygiejne til en alvorlig sag.

Antibakteriel håndsæbe er en fremragende forebyggende foranstaltning. Vi har placeret antibakteriel håndsæbe på steder, hvor bakterieoverførsel udgør en betydelig risiko, da vi tror på, at det kan opmuntre vores medarbejdere til at tage disse ekstra forholdsregler før spisning, pauser, rygning og efter brug af toilettet.