Rekrutteringspolitik

Ansatte
Som ansat hos os har alle lige muligheder. Vi stræber efter at give et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forebygge ulykker. Diskrimination i forbindelse med ansættelse, kompensation, uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering baseret på etnicitet, nationalitet, religion, køn, seksuel præferencer tolereres ikke. Diskrimination tolereres ikke i nogen henseender.

Vi tolererer ikke nogen vold, mobning eller chikane i arbejdsmiljøet.

Rekruttering
Formålet med retningslinjerne er at præsentere en samlet ramme for rekrutteringsprocessen hos Give Steel, således

 • at der skabes ensartede retningslinjer for rekrutteringsprocessen
 • at rekrutteringsprocessen bærer præg af kvalitet, professionalisme og hurtig sagsbehandling
 • at det er klart, hvem der skal deltage i processen på hvilke tidspunkter
 • at rekruttering og ansættelse sker i henhold til gældende regler

Onboarding
Onboarding er det sidste skridt i en vellykket rekruttering. Onboarding handler om at give dig den bedst mulige start i dit nye job.

 • Hvordan sikrer vi, at du hurtigt forstår arbejdspladsens kultur?
 • Hvordan sikrer vi, at du får en god relation til dine nye kollegaer og ledelsen?
 • Hvordan sikrer vi, at ambitioner, forventninger og kompetencer stemmer overens?

Vort onboarding program deles op i:

 • Før første arbejdsdag
 • Den første arbejdsdag
 • De første 30 dage
 • De første 90 dage
 • At være buddy

Introduktion / prøvetid
Som nyansat får du en mentor at støtte dig til. Introduktionsforløbet / prøvetiden følges altid op af en samtale inden fastansættelse.

Nærmeste leder er ansvarlig for den del af onboardingprocessen, der indeholder;

 • Personlig præsentation for nærmeste kollegaer.
 • Indsigt i brug af TimeMap
 • Indsigt i brug af relevante IT programmer / redskaber

Ansættelsesforhold
Dit ansættelsesforhold fremgår af din kontrakt og / eller af de gældende overenskomster. Overtræder du ansættelsesregler og interne regler, kan det få konsekvenser for din ansættelse.

Adresseændring
Du bør altid oplyse din nye adresse til din arbejdsgiver, så hvis du flytter, skal dette meddeles til ADM-HR.

Aflønning
Give Steel er medlem af Dansk Industri (DI) og følger deres overenskomst.

Link til Overenskomst.

Lønudbetaling
Lønudbetalingen finder sted hver 14. dag for produktionsmedarbejderne og månedligt for administrationen. Lønnen overføres til den konto, som er anført på ansættelsespapirerne.

Der fremsendes en lønspecifikation på e-boks med en nærmere angivelse af lønnen samt det nettobeløb, der overføres til din konto. Beløbet er disponibelt på dispositionsdatoen, som er anført på lønspecifikationen.

Arbejdsmarkedspension
(kun for timelønnede og funktionærlignende)
Medarbejdere med 9 måneders anciennitet er omfattet af pensionsordningen i Industriens Pension fra deres fyldte 20. år Lærlinge skal være færdiguddannede og fyldt 20 år.

Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved tidligere ansættelsesforhold/arbejdsgivere har været omfattet af pensionsordningen i Industriens Pensions- eller anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Arbejde hjemmefra
Enkelte medarbejdergrupper har mulighed for hjemmearbejdsplads i op til 2 dage. Hjemmearbejde kræver selvdisciplin, moral og gensidig tillid og aftales altid med nærmeste leder. Hjemmearbejde registreres i Outlook.