Ingjutningsbeslag

Give Steel levererar ingjutningsdelar som gjuts in i grunden av andra entreprenörer innan monteringsstart. Detta säkerställer säker och effektiv montering.

Nockskarv

Vid nocken bultas takstolarna ihop.

Skarvar i ramhörn

Hos Give Steel levereras ståltakstolarna med bultar eller svetsade ramhörn. Vi strävar alltid efter den mest optimala lösningen vad gäller produktion, transport och monteringstid. För mindre hallar, där transporten tillåter det, är det en fördel att leverera ramarna med svetsade hörn.

Vippningsstagning

Vid svetsade ståltakstolar där profilernas kapacitet utnyttjas till fullo, är det nödvändigt att staga profilen med en vippningsavstyvning. Vippningssystemet koordineras under projekteringen.

Vippningsstag

När vippningskrafterna överstiger de laster som takåsarna kan ta upp anläggs istället en rad vippningsstag för fasthållande av underflänsen på ståltakstolen.

Vippningsstag i ramben

Där det inte är möjligt med ett genomgående vippingsstag i fasaden kan denna lösning användas. Slutlig utformning koordineras under projekteringen.

Förberedelse för anslutning av takkonstruktion och fasadelement

När det av en annan entreprenör ska monteras paneler på stålkonstruktionen svetsas extra flänsar fast som underlag.

Vindkryss

Montering av vindkryss görs mellan ramarna för att säkra stabiliteten längs byggnaden. Vindkryss tillverkas av rundstål som standard. Detta ger möjlighet till precis injustering av byggnaden innan monteringens slutförande.