Ståltakstol – vår standardkonstruktion

Hos Give Steel lär svetsade stålkonstruktioner vår starka sida. Vi utför svetsade konstruktioner i alla storlekar och former i vår robotanläggning.

Svetsade ståltakstolar

Svetsade ståltakstolar är en konstruktion som ger möjlighet till maximal konstruktionsoptimering.

Svetsade takstolar används vanligtvis till hallkonstruktioner inom jordbruk och industri – men även till arenor och andra platser där man kan ha fördel av en kostnadseffektiv, ”öppen” konstruktion.

Ståltakstolar till enkla stålkonstruktioner

Vår optimering av ståltakstolar till enkla stålkonstruktioner, vanligtvis till lager- och logistikhallar och enkla verksamhetslokaler är en kärnkompetens som har blivit känd i hela Nordeuropa.

Att spara in på konstruktionens vikt är viktigare än någonsin – både med tanke på projektekonomi och CO2-utsläpp.

Globalt mål 12: Ansvarsfull förbrukning och produktion

Minimering av råvaruförbrukning, miljömässigt försvarbar hantering av kemikalier, återanvändning samt reducering av avfall.