Indstøbningsbeslag

Give Steel leverer indstøbningsdele, der indstøbes i fundamenterne af anden entreprenør inden montageopstart. Dette sikrer sikker og effektiv montage.

Kipsamling

Ved kippen boltes spærene sammen.

Samlinger i rammehjørner

Hos Give Steel leveres stålspærerne med bolte eller svejste rammehjørner. Vi stræber altid efter den mest optimale løsning ift. produktion, transport og montagetid. Ved mindre haller, hvor transporten tillader det, er det en fordel at levere rammerne med svejste hjørner.

Kipningsfastholdelser

Ved opsvejste stålspær, hvor profilernes kapacitet udnyttes til fulde, er det nødvendigt at afstive profilet med en kipningsafstivning. Kipningssystemet koordineres under projekteringen.

Kipningsstænger

Når kipningskræfterne overstiger de laster, som tagåserne kan optage, indføres der i stedet, en række kipningsstænger for fastholdelse af underflangen på stålspæret.

Kipningsstænger i rammeben

Hvor det ikke er muligt med en gennemgåede kipningsstang i facaden kan denne løsning anvendes. Endelig udformning koordineres under projekteringen.

Forberedelse til fastgørelse af tagkonstruktion og facadeelementer

Når der af anden entreprenør skal monteres paneler på stålkonstruktionen, påsvejses der ekstra flanger for vederlag.

Vindkryds

Der monteres vindkryds mellem rammerne for at sikre stabiliteten på langs af bygningen. Vindkryds vil som standard være udført af rundstål. Dette giver mulighed for en præcis indjustering af bygningen før afslutning af montagen.