Innstøpingsgods

Give Steel leverer innstøpingsgods som støpes inn i betongelementer av betongentreprenøren før monteringsstart. Dette garanterer sikker og effektiv montering.

Møneforbindelse

Takstolene boltes sammen i mønet.

Rammehjørneforbindelser

Give Steel leverer ståltakstoler med boltede eller sveisede rammehjørner. Vi streber alltid etter den mest optimale løsningen mht. produksjon, transport og monteringstid. I mindre haller, og når det er mulig mht. transport, er det en fordel å levere rammene med sveisede hjørner.

Sikring mot bøyningsknekking og vipping

På oppsveisede ståltakstoler der profilenes kapasitet utnyttes fullt ut, er det nødvendig å avstive profilen for å motvirke bøyningsknekking og vipping. Knekkings- og vippesystemet koordineres under prosjekteringen.

Avstivere

Når vippekreftene overstiger lasten som kan opptas av takåsene, innføres i stedet en rekke avstivere som holder fast nedre flens på ståltakstolen.

Avstivere i rammebein

Der det ikke er mulig å bruke en gjennomgående avstiver i fasaden, kan denne løsningen brukes. Den endelige utformingen koordineres under prosjekteringen.

Forberedelese til montering av takkonstruksjon og fasadeelementer

Dersom andre leverandører skal montere paneler på stålkonstruksjonen, kan vi sveise på ekstra flenser mot vederlag.

Vindkryss

Vi monterer vindkryss mellom rammene for å sikre stabiliteten i langsgående retning. Vindkryssene vil som standard være utført i rundstål. Dette gir mulighet for presis justering av bygningen før monteringen fullføres.