Ståltakstolar

Hos Give Steel består våra takstolar av svetsade profiler med utflikade ramhörn, vilket ger oss möjlighet att utnyttja stålets tvärsnitt optimalt genom att säkerställa högsta möjliga utnyttjande av stålet.

Takstol med raka ben

När utrymmet är begränsat eller ett annat uttryck önskas utför Give Steel takstolar med raka ben.

Som ersättning för det klassiska vindkrysset kan vindramar användas.

Sticktakstol

Genom att lägga till en sticktakstol vid sidan av takstolen kan man öka kvadratmeterantalet på en byggnad på ett rimligt och ekonomiskt vis.

3D-modellering

Med modellering av allt stål i Tekla kan modellerna från andra leverantörer och Give Steel kombineras.

Detta är en fördel i byggnadsprocessen, särskilt när gränsytorna ska koordineras.