Jordal Amfi Arena

Give Steel hejser de første gitterspær på plads til endnu en sportsarena, denne gang Jordal Amfi Hockey Arena i Oslo. Gitrene spænder op til knap 60 meter og bliver sat sammen på stedet.

I alt leverede Give Steel 500 tons stål til den nye arena. Bygningen stod færdig i september 2019 og har plads til 6000 tilskuere.

Jordal Amfi Arena

Give Steel hissar de första fackverken på plats till ännu en sportarena. Denna gång Jordal Amfi Hockey Arena i Oslo. Fackverken spänner över nästan 60 meter och sätts samman på plats.

Totalt levererade Give Steel 500 ton stål till den nya arenan. Bygget stod färdigt i september 2019 och har plats för 6 000 åskådare.