Bella Center Köpenhamn

Själva kongresshallen är 108 meter lång och 66 meter bred, och varje fackverk väger runt 20 ton.

Det krävdes två kranar och noggrann koordinering för att montera de stora fackverken och därefter lyfta dem 20 meter upp i luften.

Våra medarbetare på plats fogade samman och monterade mellan sex och åtta fackverk i veckan.

Bella Center Köpenhamn

Själva kongresshallen är 108 meter lång och 66 meter bred, och varje fackverk väger runt 20 ton.

Det krävdes två kranar och noggrann koordinering för att montera de stora fackverken och därefter lyfta dem 20 meter upp i luften.

Våra medarbetare på plats fogade samman och monterade mellan sex och åtta fackverk i veckan.