Bella Center Copenhagen

Selve kongreshallen er 108 meter lang og 66 meter bred, og hvert gitterspær vejer omkring 20 ton.

Det krævede to kraner og nøje koordination at få samlet de store gitterspær og derefter hejse dem op i tyve meters højde.

Vores folk på pladsen samlede og monterede mellem seks og otte gitterspær om ugen.

Bella Arena, Köpenhamn

Själva kongresshallen är 108 meter lång och 66 meter bred, och varje fackverk väger runt 20 ton.

Det krävdes två kranar och noggrann koordinering för att montera de stora fackverken och därefter lyfta dem 20 meter upp i luften.

Våra medarbetare på plats fogade samman och monterade mellan sex och åtta fackverk i veckan.