Monteringsskarvar

Skruvade monteringsskarvar utförs på längre fackverkskonstruktioner, där transport i ett stycke inte är möjligt. Hos Give Steel hittar vi den bästa lösningen så att produktion, transport och montering blir en del av en större helhet.

Anslutning mellan fackverkskonstruktion och fasadpelare

Vid pelarna i fasaden skruvas fackverkskonstruktionen in i pelaren och stöttas av en förskjutningsklots.

Anpassning av stålet till den övriga konstruktionen

När det av en annan entreprenör ska monteras paneler på stålkonstruktionen svetsas extra flänsar fast som underlag.

Vindkryss i fasader

I fasader utförs vindkryss för upptagning av stabilitet i byggnaden.