Allsidig konstruktion

Give Steel utför en stor variation av olika fackverkskonstruktioner. Från projekt där en fackverkskonstruktion används som inbyggnad i betongelement till hallar där hela det bärande och stabiliserande systemet består av stålkonstruktioner.

3D-modellering

Med modellering av allt stål i Tekla kan modellerna från andra leverantörer och Give Steel kombineras.

Detta är en fördel i byggnadsprocessen, särskilt när gränsytorna ska koordineras.

Fackverkskonstruktioner ger stor frihet

Gitterkonstruktioner giver muligheder

Gitterkonstruktioner kan benyttes til både at understøtte tagkonstruktion og, som vist her, indskudte dæk under taget.

På den måde udnyttes stålet bedre, og store frirum uden søjler kan lettere udføres.

Profiler

Gitterkonstruktion udføres både med HE, IPE og RHS profiler efter ønsket udtryk og anvendelse af konstruktionerne.