Holdninger

Samfunnsansvar har vært en viktig del av Give Steels profil – lenge før det overhode var noe som het CSR (Corporate Social Responsibility).

Ansvarlighet er nemlig vår viktigste verdi, og det gir seg naturlig uttrykk i våre holdninger, handlinger og daglige arbeid på fabrikken. For oss handler det om fokus, valg og fravalg – og til syvende og sist om å sette visjon, misjon, verdier og strategi i spill i forbindelse med vårt samfunnsansvar. Vårt mål er med andre ord å få kvalitet, miljø, effektivitet, arbeidsmiljø og samfunnsansvar til å gå opp i en høyere enhet.

Vi mener industrien bør ansette flere lærlinger

Vi mener at industrien bør ta sosialt ansvar og ansette flere lærlinger! Mange industribedrifter forventer at lærlinger skal prestere fra første dag i bedriftens produksjon. Det krever kapasitet å ta inn lærlinger, men vi mener det er et ansvar bedrifter bør ta på seg. Ikke desto mindre stopper det mange bedrifter fra å opprette nye lærlingplasser. Vi mener det er altfor mange unge mennesker som er satt utenfor arbeidsmarkedet fordi det ikke er praksis- og lærlingplasser til dem i industri og næringsliv.

Give Steel ønsker derfor å fokusere på problemet. En lærlingplass handler jo om mye mer enn det faglige. Det handler også om å lære å møte opp om morgenen, å samarbeide, inngå i et fellesskap og stå til ansvar for sine oppgaver. Med 53 lærlingplasser og godt og vel 600 ansatte har Give Steel flere lærlinger enn det som er normalt for lignende industribedrifter.

Les vårt opprop til industrien i pressemeldingen om lærlinger og samfunnsansvar her:.