Fakturering

Elektroniska fakturor

– en del av vår vision om den papperslösa verksamheten

På Give Steel A/S har vi valt att använda elektronisk fakturering av flera anledningar. Elektronisk fakturering skonar miljön och effektiviserar vår arbetsgång. Under 2016 har vi fokuserat på att digitalisera våra arbetsprocesser, så att vi blir så snabba, noggranna och effektiva som möjligt. Användandet av elektroniska fakturor minskar vår förbrukning av papper och utskrifter. På det sättet sparar vi på pappret och skonar miljön så mycket som möjligt. Elektronisk fakturering underlättar också vår arbetsgång och våra godkännandeprocesser. Det resulterar i färre fel, vilket är en del av vår ”best-in-class”-strategi. Slutligen frigör elektronisk fakturering resurser i vår bokföring. Det gör oss smidigare, flexiblare och mer kostnadsmedvetna på en prispressad marknad.

Följande upplysningar SKA finnas på fakturor till Give Steel A/S

I annat fall returneras fakturan och betraktas som ej mottagen, med ändrat fakturadatum och därmed även betalningsdatum som följd. Förfallodatum beräknas från mottagande av korrekt faktura.

  • Rekvisitionsnummer: Där det finns.
  • Ordernummer: Anges av beställare. Får aldrig vara en del av fakturaraden.
  • Medarbetare: Anges av beställare. Får aldrig vara en del av fakturaraden.
  • Dokumentationsmaterial: Bekräftelse: avtalsunderlag, offert, bekräftelse via e-post etc.

I samband med att fakturan skickas vid månadsskifte ber vi er uppmärksamma att de ska vara oss tillhanda senast den fjärde arbetsdagen i den nya månaden.

Exempel: Faktura daterad i maj 2016 ska vara oss tillhanda senast den 6 juni 2016.

Skulle vi få fakturan efter den fjärde arbetsdagen i månaden förbehåller vi oss rätten att som en följd av detta ändra bokföringsdatum och därmed förfallodatum.

Kontoutdrag skickas till följande e-postadress: kontoudtog@givesteel.com

Har man inte möjlighet att skicka elektroniska fakturor, har vi ingått ett samarbete med Sproom. Där kan ni fakturera både oss och alla era övriga kunder elektroniskt. Ni kan läsa hur enkelt det är på www.sproom.net.