Fakturering

Vi bruger elektronisk fakturering!

Hos Give Steel A/S har vi valgt at sætte fokus på at digitalisere vores arbejdsprocesser for at sikre hurtigere registreringer, godkendelser og dermed betaling af vores leverandørfakturaer. Det er derfor vigtigt, at alle fakturaer som minimum er mærket med nedestående gyldige informationer.

Hvis fakturaerne ikke lever op til vores minimumskrav, forbeholder vi os retten til at afvise og returnere den originale faktura med ændret betalingsdato til følge. Hvis fakturaen ikke er os i hænde senest 2. hverdag i efterfølgende måned, vil pågældende faktura blive afvist og en ny med korrekt dato skal sendes igen.

EAN-nummer: 5790002314513

CVR nr. 26998115

Følgende oplysninger SKAL være påført fakturaer til Give Steel

I modsat fald vil fakturaen blive returneret og betragtet som ikke modtaget med ændret fakturadato og dermed betalingsdato som konsekvens. Forfaldsdato vil blive beregnet fra modtagelse af korrekt faktura.

  • Rekvirent: Fulde navn eller initialer. Skrives altid i 1. kundereferencefelt.
  • Indkøbsnummer (PO nummer): PO-nummer er altid PO00xxxx. Sidste (x)cifre er altid 6 tal og oplyses af rekvirent (Eksempelvis PO009999 el PO010001). Skrives i ordrereferencefeltet og udfyldes altid kun med PO0xxxxx. Hvis ikke PO-nummer er oplyst skrives ordrenummer i dette felt. 
  • Ordre- projektnummer: 4-ciftet tal, der oplyses af rekvirent. Skrives i 2. kundereferencefelt, hvis der er PO-nummer. 
  • Dokumentationsmateriale: Original faktura, aftalegrundlag, tilbud etc. vedhæftes som PDF (Hvis ikke det er muligt, sendes det til rekvirent pr. e-mail).
  • Bankoplysninger og betalingsbetingelse: Påført EAN. 

VIGTIGT: I forbindelse med fremsendelse af faktura omkring månedsskifte skal fakturaen være os i hænde senest fjerde hverdag i ny måned. Hvis fakturaen ikke er os i hænde senest 4. hverdag, vil fakturaen først kunne honoreres måneden efter. 

Eksempel: Faktura dateret i maj skal være os i hænde senest 6. juni.

Hvis fakturaen ikke indeholder ovennævnte informationer, forbeholder vi os retten til at afvise og returnere den originale faktura med ændret betalingsdato til følge.

Kontoudtog sendes til følgende mailadresse: kontoudtog@givesteel.com

Hvis man ikke kan sende elektroniske fakturaer, så har vi indgået et samarbejde med Sproom. Herigennem kan du fakturere både os og dine andre kunder elektronisk. Du kan læse, hvor let det er, på www.sproom.net.

På grund af ny bogføringslov skal vi bede om, at ALLE fakturaer sendes til os via EAN. Ved problemer kan PDF faktura med alle ovenstående info sendes til faktura@givesteel.com (Der skal IKKE sendes både EAN og PDF faktura). Vi vil meget gerne modtage kontoudtog og beder dem fremsendt til: kontoudtog@givesteel.com

Skulle der være spørgsmål, kontakt da gerne kreditorafdelingen på hovedtelefonen 7573 1218.