Fakturering

Elektroniske fakturaer

– en del af vores vision om den papirløse virksomhed.

Hos Give Steel har vi valgt at bruge elektronisk fakturering af flere årsager. Elektronisk fakturering skåner miljøet og effektiviserer vores arbejdsgange. Vi har i 2016 sat fokus på at digitalisere vores arbejdsprocesser, så vi bliver så hurtige, nøjagtige og effektive som muligt. Brugen af elektroniske fakturaer nedsætter vores forbrug af papir og print. Dermed sparer vi på papiret og skåner miljøet mest muligt. Elektronisk fakturering letter også vores arbejdsgange og godkendelsesprocedurer. Endelig frigør elektronisk fakturering ressourcer i vores bogholderi. Det gør os mere smidige, fleksible og omkostningsbevidste i et prispresset marked.

Følgende oplysninger SKAL være påført fakturaer til Give Steel

I modsat fald vil fakturaen blive returneret og betragtet som ikke modtaget med ændret fakturadato og dermed betalingsdato som konsekvens. Forfaldsdato vil blive beregnet fra modtagelse af korrekt faktura.

  • Rekvirent: Fulde navn eller initialer.
  • Indkøbsnummer (PO nummer): Oplyses af rekvirent og skrives i ordrereferencefeltet.  Udfyldes altid kun med PO00xxxx. Hvis ikke PO-nummer er oplyst skrives ordrenummer i dette felt. 
  • Ordre- projektnummer: 4-ciftet tal, der oplyses af rekvirent. Skrives i 2. kundereferencefelt, hvis der er PO-nummer. 
  • Medarbejder: Oplyses af rekvirent. Må aldrig være en del af fakturalinjen.
  • Dokumentationsmateriale: Validering: aftalegrundlag, tilbud, e-mail, original faktura,  ect. vedhæftes som pdf. (Hvis ikke det er muligt sendes det til rekvirent pr. E-mail.)
  • Bankoplysninger og betalingsbetingelse: Bankkonto og betalingsbetingelser skal altid være påført EAN faktura. 

I forbindelse med fremsendelse af jeres faktura omkring månedsskifte skal vi gøre opmærksom på, at fakturaen skal være os i hænde senest fjerde hverdag i ny måned

Eksempel: Faktura dateret i maj skal være os i hænde senest den 6. juni.

VIGTIGT: Hvis fakturaen ikke indeholder ovennævnte informationer, forbeholder vi os retten til at afvise og returnere den originale faktura med ændret betalingsdato til følge.
Hvis fakturaen ikke er os i hænde senest 4. hverdag i efterfølgende måned, vil pågældende faktura først kunne honoreres måneden efter. 

Kontoudtog sendes til følgende mailadresse: kontoudtog@givesteel.com

Hvis man ikke kan sende elektroniske fakturaer, så har vi indgået et samarbejde med Sproom. Her igennem kan du fakturere både os og dine andre kunder elektronisk. Du kan læse, hvor let det er, på www.sproom.net.